Terveystutkimukset

LONKKAKUVAUS
(linkki terveysartikkeliin)

 • Virallinen lonkkakuvaus vaaditaan kaikilta jalostuskoirilta, ja suositellaan tehtäväksi myös kaikille muille barbeteille.
 • Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että C- tai D-lonkkaisen koiran puolisolla on A- tai B-tulos. 
 • Jalostussuositusten mukaan vain tulokset A-C hyväksytään jalostuskoirilla.
 • Kyseessä on röntgenkuvaus, joka tehdään rauhoituksessa. Samalla kerralla ja rauhoituksella suositellaan otettavaksi myös kyynär- ja selkäkuvat.
 • Kuvaus voidaan tehdä vähintään vuoden ikäiselle koiralle, mutta barbetilla suositellaan vähintään 15 kk ikää.
 • Tulos on julkinen KoiraNetissä ja voimassa koiran eliniän.

KYYNÄRKUVAUS
(linkki terveysartikkeliin)

 • Virallinen kyynärkuvaus vaaditaan kaikilta jalostuskoirilta, ja suositellaan tehtäväksi myös kaikille muille barbeteille.
 • Jalostussuositusten mukaan vain tulokset 0 ja 1 sallitaan, ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa
 • Kyseessä on röntgenkuvaus, joka tehdään rauhoituksessa. Samalla kerralla ja rauhoituksella suositellaan otettavaksi myös lonkka- ja selkäkuvat.
 • Kuvaus voidaan tehdä vähintään vuoden ikäiselle koiralle, mutta barbetilla suositellaan vähintään 15 kk ikää.
 • Tulos on julkinen KoiraNetissä ja voimassa koiran eliniän.

SILMÄPEILAUS
(linkki terveysartikkeliin)

 • Virallinen silmäpeilaus vaaditaan kaikilta jalostuskoirilta, ja suositellaan tehtäväksi myös kaikille muille barbeteille.
 • Jalostussuositusten mukaan vakavaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lievää perinnöllistä silmäsairautta sairastava koira tulee parittaa vain siltä osin terveen puolison kanssa.
 • Kyseessä on koiran hereillä tehtävä tutkimus, jonka voi tehdä vain Kennelliiton valtuuttama silmäeläinlääkäri. Lista virallisia silmäpeilauksia tekevistä eläinlääkäreistä löytyy Kennelliiton sivuilta.
 • Tulos on julkinen KoiraNetissä. Alle vuoden ikäisenä tehty tutkimustulos on voimassa yhden vuoden lausuntopäivästä. Yli vuoden ikäisen koiran tutkimustulos on voimassa 24 kuukautta.

SYDÄNTUTKIMUS
(linkki terveysartikkeliin)

 • Suositellaan tehtäväksi koirille - erityisesti jalostuskoirille - joiden lähisuvussa on esiintynyt sydänsairauksia.
 • Virallinen sydäntutkimus on koiran hereillä tehtävä kuuntelu- ja/tai ultraäänitutkimus, jonka voi tehdä vain Kennelliiton valtuuttama sydäneläinlääkäri. Lista virallisia sydäntutkimuksia tekevistä eläinlääkäreistä löytyy Kennelliiton sivuilta.
 • Tutkimus tehdään pääsääntöisesti yli yksi vuotiaille koirille.
 • Tulos on julkinen KoiraNetissä. Monet sydänsairaudet voivat kehittyä iän myötä, joten riskialttiille koirille tutkimus on hyvä tehdä 

SELKÄKUVAUS

 • Virallinen selkäkuvaus suositellaan tehtäväksi erityisesti jalostuskoirille mutta myös muille barbeteille.
 • Jalostussuositusten mukaan ainakin toisella puolisoista tulee olla LTV0- ja VA0-lausunto. 
 • Kyseessä on röntgenkuvaus, joka tehdään rauhoituksessa. Samalla kerralla ja rauhoituksella suositellaan otettavaksi myös lonkka- ja kyynärkuvat.
 • Kuvaus voidaan tehdä vähintään vuoden ikäiselle koiralle, jolloin voidaan antaa lausunto synnynnäisistä muutoksista (LTV ja VA). Yli 24 kk ikäiselle koiralle voidaan antaa myös spondyloosilausunto (SP)
 • Tulos on julkinen KoiraNetissä ja voimassa koiran eliniän. Spondyloosilausunto voi muuttua koiran vanhetessa, koska spondyloosia kehittyy normaalisti iän myötä.

GEENITESTIT
Geenitestattavat sairaudet
Geenitestien tulokset 

von Willebrandin tauti

 • Geenitesti suositellaan tehtäväksi erityisesti jalostuskoirille, joiden lähisuvussa on todettu geenin kantajia tai sairaita yksilöitä. Myös muiden koirien, etenkin jalostuskoirien kohdalla geenitesti on suositeltava, jotta mahdolliset kantajat vähän/ei-testatuista sukulinjoista löytyisivät. 
 • Mikäli koiran molemmat vanhemmat ovat testattu puhtaaksi (ei kanna kyseistä geenimuunnosta), on koira laskennallisesti puhdas, eikä sitä tarvitse testata kyseisen ominaisuuden osalta.
 • Koska myös kantajilla voi mahdollisesti lisääntynyt verenvuotoriski, koiran testaus voi auttaa varautumaan esim. leikkauksia varten.
 • Testi tehdään veri- tai poskisolunäytteestä koiran ollessa hereillä. 
 • Testi voidaan tehdä kaikenikäisille koirille, jopa pikkupennuille ennen luovutusikää.
 • Testin tulos on voimassa koiran loppu iän (vWD-tyyppejä on useampi, vain testatun/testattujen tyyppien tulokset ovat voimassa)
 • Koiran omistaja/testin teettäjä voi halutessaan antaa testituloksen julkaistavaksi Barbet Finlandin nettisivuilla (katso linkki yllä).

Etenevä verkkokalvon surkastuma prcd-PRA

 • Geenitesti suositellaan tehtäväksi erityisesti jalostuskoirille, joiden lähisuvussa on todettu geenin kantajia tai sairaita yksilöitä. Myös muiden koirien, etenkin jalostuskoirien kohdalla geenitesti on suositeltava, jotta mahdolliset kantajat vähän/ei-testatuista sukulinjoista löytyisivät. 
 • Mikäli koiran molemmat vanhemmat ovat testattu puhtaaksi (ei kanna kyseistä geenimuunnosta), on koira laskennallisesti puhdas, eikä sitä tarvitse testata kyseisen ominaisuuden osalta.
 • Testi tehdään veri- tai poskisolunäytteestä koiran ollessa hereillä. 
 • Testi voidaan tehdä kaikenikäisille koirille, jopa pikkupennuille ennen luovutusikää.
 • Testin tulos on voimassa koiran loppu iän.
 • Koiran omistaja/testin teettäjä voi halutessaan antaa testituloksen julkaistavaksi Barbet Finlandin nettisivuilla (katso linkki yllä).

Tappisolu-sauvasolu dystrofia (crd4)

 • Geenitesti suositellaan tehtäväksi erityisesti jalostuskoirille, joiden lähisuvussa on todettu geenin kantajia tai sairaita yksilöitä. Myös muiden koirien, etenkin jalostuskoirien kohdalla geenitesti on suositeltava, jotta mahdolliset kantajat vähän/ei-testatuista sukulinjoista löytyisivät. 
 • Mikäli koiran molemmat vanhemmat ovat testattu puhtaaksi (ei kanna kyseistä geenimuunnosta), on koira laskennallisesti puhdas, eikä sitä tarvitse testata kyseisen ominaisuuden osalta.
 • Testi tehdään veri- tai poskisolunäytteestä koiran ollessa hereillä. 
 • Testi voidaan tehdä kaikenikäisille koirille, jopa pikkupennuille ennen luovutusikää.
 • Testin tulos on voimassa koiran loppu iän.
 • Koiran omistaja/testin teettäjä voi halutessaan antaa testituloksen julkaistavaksi Barbet Finlandin nettisivuilla (katso linkki yllä).

Diluutio

 • Geenitesti suositellaan tehtäväksi erityisesti jalostuskoirille, joiden lähisuvussa on todettu geenin kantajia tai sairaita yksilöitä. Myös muiden koirien, etenkin jalostuskoirien kohdalla geenitesti on suositeltava, jotta mahdolliset kantajat vähän/ei-testatuista sukulinjoista löytyisivät. 
 • Mikäli koiran molemmat vanhemmat ovat testattu puhtaaksi (ei kanna kyseistä geenimuunnosta), on koira laskennallisesti puhdas, eikä sitä tarvitse testata kyseisen ominaisuuden osalta.
 • Testi tehdään veri- tai poskisolunäytteestä koiran ollessa hereillä. 
 • Testi voidaan tehdä kaikenikäisille koirille, jopa pikkupennuille ennen luovutusikää.
 • Testin tulos on voimassa koiran loppu iän.
 • Koiran omistaja/testin teettäjä voi halutessaan antaa testituloksen julkaistavaksi Barbet Finlandin nettisivuilla (katso linkki yllä).

Resessiivinen autosomaalinen perityminen. Huom. crd4-geenimutaatiolla on epätäydellinen penetranssi, joka tarkoittaa sitä, että kaikki alttiit koirat eivät välttämättä sairastu. von Willebrandin taudissa myös kantaja voi saada oireita. Kuten taulukosta nähdään, tulisi vähintään toisen puolison olla aina puhdas, jotta sairaita (altis) koiria ei syntyisi. Kantajan tai geneettisesi alttiin koiran voi parittaa puhtaan kanssa ilman että jälkeläisistä tulee sairaita. Niiden jalostuskäyttöä tulee kuitenkin harkita, jotta populaatioon ei kerry liikaa kantajia. Tällöin "turvallisten" jalostusyhdistelmien toteutuminen vaikeutuu. Kliinisesti sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

isä   emä   jälkeläiset
puhdas x puhdas = puhdas
puhdas  x kantaja = puhdas tai kantaja
puhdas  x altis = kantaja
kantaja  x kantaja = kantaja tai altis
kantaja x altis = kantaja tai altis
altis x altis = altis