Terveysrahasto

Yhdistys on perustanut barbeteille terveysrahaston, jolla tuetaan barbettien perinnöllisten sairauksien tutkimuksia. 

Barbettien terveysrahasto:
Tilinumero: FI26 4210 0010 0998 91

Säännöt

Rahaston tarkoituksena on suomalaisten barbettien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen tukemalla vakavien perinnöllisten sairauksien  tutkimusta,  ennalta ehkäisemistä ja vähentämistä. Rahaston tarkoituksena ei ole yksittäisen koiran sairauden diagnosointi ja hoito.

Terveysrahaston varainhankintaa hoitaa ja avustuksia myöntää Barbet Finland ry:n hallitus. Hallitus pyytää lausunnot jalostustoimikunnalta avustusten myöntämiseen.

Avustuksia myönnetään
-vakavien perinnöllisten sairauksien tutkimusten tukemiseen ja kartoittamiseen
-sairauksien tutkimusten tukeminen kohdennetaan ensisijaisesti barbettien kannalta uhkaavimpiin sairauksiin esim. epilepsiaan, mutta voidaan tarpeen mukaan joustavasti muuttaa
-kuolinsyytutkimuksiin vakavaksi oletettujen perinnöllisten sairauksien osalta tai muutoin kuolinsyyn tai sairauden selvittämiseksi. Korvauksen edellytys on täydellinen patologinen ruumiinavaus.
-ulkopuolisten asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin
-muuhun rodun terveyttä edistävään tarkoitukseen

Avustuksia haetaan jälkikäteen kuittia vastaan barbetyhdistyksen hallitukselta. Mikäli omistajalla on vakuutus, myönnetään avustus omavastuuosuudesta. Maksamisen edellytyksenä on, että tutkimuslausunto toimitetaan samassa yhteydessä yhdistyksen ja jalostustoimikunnan käyttöön. Avustuksen hakulomake toimii samalla kirjallisena todistuksena, että omistaja sallii jalostustoimikunnan antaa koiran sairaustiedot myös kolmannelle osapuolelle sekä sallii koiran tutkimuslausunnon julkaisun yhdistyksen nettisivuilla ja muissa rodun julkaisuissa eläinlääkärin kirjallisen diagnoosin mukaisesti.

 

Avustuksen määrä päätetään tapauskohtaisesti rahaston pääoman ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Yllä mainituilla ehdoilla avustusta on mahdollista hakea myös ennen terveysrahaston perustamista tehtyihin tutkimuksiin sekä patologisiin ruumiinavauksiin.

Jo kerran avustusta saaneelle kohteelle voidaan myöntää lisäavustus sellaisessa tapauksessa, missä aikaisemmin maksullinen tutkimus /ruumiinavaus muuttuu maksuttomaksi tai hinta alenee huomattavasti. Näin voi käydä esim. jos kyseinen tutkimus saa ulkopuolisen apurahan.

Varoja terveysrahastoon kerätään lahjoituksilla, järjestämällä tapahtumia ja tuotemyynnillä.

Jos terveysrahasto päätetään jossain vaiheessa lopettaa, koko rahaston pääoma on käytettävä rahaston sääntöjen edellyttämiin tarkoituksiin.