Silmäsairaudet

 

DISTICHIASIS tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi jäädyttämällä tai polttamalla. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.
Barbeteilla on rotualttius on ylimääräisten ripsien kasvuun, joten distichiasis-lausunnon saanut koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa.


MAKROBLEPHARON eli liian suuret silmäaukot.
Makroblepharon lausunnon saanut koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa, vakavia muotoja ei saa käyttää jalostukseen.

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn.
Koiraa, jolla todetaan katarakta, ei saa käyttää jalostukseen.PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi muutokseksi joillakin roduilla. 

 

RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin (MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. MRD ei vaikuta näkökykyyn. MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä
yhteyttä ei tunneta.

ENTROPIUM eli luomikouru on silmäluomen rakennevirhe, jossa luomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten. Entropiumissa osa alaluomesta ja joskus yläluomestakin on kiertynyt sisäänpäin, jolloin karvainen iho joutuu silmän sidekalvoa ja/tai sarveiskalvoa vasten. Silmät ärtyvät ja rähmivät ja koira raapii silmiään sekä kärsii toistuvista silmätulehduksista. Vaiva on parannettavissa kirurgisesti. Entropium on perinnöllinen
sairaus. Entropiumia sairastava tai sairastanut koiraa ei tule käyttää jalostukseen (Euroopan Neuvoston päätöslauselman mukaan).

PRA (progressiivinen retina atrofia) eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. Periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. 
Barbeteilta on löydetty PRA/crd4 ja prcd-PRA kantajia. PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Geenitestillä kantajaksi todettua koiraa voidaan käyttää jalostukseen geneettisesti terveen kumppanin kanssa.  Jalostukseen käytettävät koirat suositellaan DNA-testattavaksi PRA:n osalta, jotta sairaiden yksilöiden syntymä voitaisiin ennalta ehkäistä.

Rodun PEVISA-ohjelma edellyttää vanhemmilta silmätarkastuslausuntoa. Vanhempien tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin. Tutkimustulos on voimassa 24 kk, ja sen on oltava voimassa astutushetkellä.