Lievät tai harvinaiset sairaudet ja viat

 

 

Ulkokorvan tulehdus

Barbetin korvalehden suuri koko, riippuva rakenne ja runsas korvan sisäinen karvoitus saattavat altistaa toistuville korvatulehduksille, jollei koiran korvien säännöllisestä hoidosta huolehdita. Korvakäytävän ilmanvaihdosta on huolehdittava pitämällä korvan yläosan karva lyhyenä. Korvakäytävät puhdistetaan, kun vaikkua on näkyvissä korvakäytävän yläosassa. Toistuvien tulehdusten syynä on yleisimmin jokin ihon perussairaus, esim. atopia.
Korvatulehdukset ovat melko yleisiä barbetilla. Harvemmin ne kuitenkaan ovat toistuvia tai kroonisia. Koiraa, jolla on ollut toistuvia korvatulehduksia tai krooninen korvatulehdus, ei tulisi käyttää jalostukseen.


Lisääntymiseen liittyvät ongelmat

Urokset:
Piilokiveksisyys eli kryptorchismi tarkoittaa sitä, että toinen tai molemmat kivekset jäävät vatsaonteloon tai nivuskanavaan. Yhdellä suomalaisella uroksella on esiintynyt piilokiveksisyyttä, tapauksia on myös ulkomailla.
Muutamalla uroksella eturauhasen liikakasvu on aiheuttanut kivuliaisuutta ja virtsaamisvaikeuksia ja koirat on jouduttu kastroimaan.
Tiedossa on muutamia tapauksia, joissa uros ei ole suostunut astumaan narttua, ja on päädytty keinosiemennykseen tai astutuksesta on luovuttu. Astumishaluttomuus ei saa olla keinosiemennyksen syy.

Nartut:
Barbetit synnyttävät ja hoitavat pentunsa yleensä hyvin. Keskimäärin barbetit synnyttävät kuusi pentua, mutta myös suuria pentueita syntyy silloin tällöin. Suuri pentuekoko voi aiheuttaa polttoheikkoutta ja synnytysvaikeuksia. Muutamalla suomalaisella nartulla synnytys ei käynnistynyt normaalisti.
Pentukuolleisuutta on ollut yksittäistapauksia sekä Suomessa, että muualla maailmassa. Hoitovietin puutetta esiintyi myös keisarinleikkauksen jälkeen yhdellä nartulla.
Emätintulehduksia on esiintynyt muutamalla suomalaisella narttu-barbetilla. Kohtutulehduksia ei ole tavattu Suomessa. Tulehdukset ovat kuitenkin varsin yleisiä koirilla ja vanhenevilla nartuilla voi esiintyä nopeaa hoitoa vaativia kohtutulehduksia.
Juoksuaikaan liittyviä ongelmia on ollut muutamalla barbeteilla mm. erittäin runsaat ja kivuliaat juoksut.
Valeraskauksia on ollut myös muutamilla barbeteilla.

 

Hoivavietin puute sekä synnytys- ja astumisvaikeudet voivat olla perinnöllisiä ja niihin täytyy suhtautua vakavasti, sillä rodun säilymisen kannalta normaali lisääntyminen on elinehto.


Hammaspuutokset ja purentavirheet

Barbeteilla esiintyy jonkin verran lieviä hammaspuutoksia. Välihampaita tai jokin etuhammas saattaa puuttua. Lievät puutokset eivät juuri häiritse koiraa itseään. Hammaspuutokset voivat olla perinnöllinen vika.


Selkäviat

VÄLIMUOTOISET SELKÄNIKAMAT: Suomessa on todettu lannerangan puutoksia muutamalla barbetilla. Myös ulkomailla on esiintynyt joitakin tapauksia. Välimuotoiset ja ylimääräiset lannenikamat ovat synnynnäisiä ja voivat olla perinnöllisiä selkämuutoksia. Ainakin agilitykoirat suositellaan röntgenkuvauttamaan mahdollisten selkärangan nikamapuutosten tarkastamiseksi


Ataksia

Tahdonalaisten liikkeiden keskushermostoperäinen toimintahäiriö, joka esiintyy tasapainohäiriöinä ja epävarmana liikkumisena. Oireet alkavat usein jo pennulla tai nuorella koiralla ja tila etenee nopeasti johtaen väistämättä koiran lopettamiseen. Ataksia on barbetilla harvinainen


Kynsisairaus SLO

(Systemic Lupoid Onychodystrophy) autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa vakavia kynsiongelmia koiralle. Koiraa, jolla on todettu tai epäilty SLO, ei tulisi käyttää jalostukseen. SLO on barbetilla harvinainen.