Kyynärniveldysplasia ED

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön (engl. elbow dysplasia, ED) periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä, minkä lisäksi ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Suomessa käytetään FCI:n suosittelemaa asteikkoa, joka jakaa kyynärät neljään luokkaan: 0, 1, 2 ja 3. Luokituksessa kiinnitetään huomiota kyynärnivelten muodostukseen ja artroosimuutoksiin. Aste 0 normaalit kyynärnivelet, 1 lievät muutokset, 2 kohtalaiset muutokset ja/tai lievää epämuodostusta, 3 voimakas nivelten epämuodostus.

Vuoden 2014 loppuun mennessä kyynärnivelkuvattuja barbetteja oli Suomessa 131 kpl, eli 37% kannasta. Tervekyynäräisiä (0-tulos) oli 124 kpl (95 %), ja lieviä muutoksia (1-tulos) oli kuudella (5 %) yksilöllä. Yhdellä barbetilla oli 3-asteen kyynärät.

Yhdellä suomalaisella barbetilla on todettu kyynärnivelrikko.

Rodun PEVISA-ohjelmana on jalostukseen käytettävien koirien kuvauspakko. Vanhempien tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin.
Jalostuksen toimintaohjeen suositukset PEVISAn lisäksi: Kyynärniveldysplasian asteet 0 ja 1 hyväksytään.

Lisätietoa kyynärniveldysplasiasta