Kyynärniveldysplasia ED

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön (engl. elbow dysplasia, ED) periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä, minkä lisäksi ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Suomessa käytetään FCI:n suosittelemaa asteikkoa, joka jakaa kyynärät neljään luokkaan: 0, 1, 2 ja 3. Luokituksessa kiinnitetään huomiota kyynärnivelten muodostukseen ja artroosimuutoksiin. Aste 0 normaalit kyynärnivelet, 1 lievät muutokset, 2 kohtalaiset muutokset ja/tai lievää epämuodostusta, 3 voimakas nivelten epämuodostus.