Kasvattajakysely

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa barbetin lisääntymiseen liittyviä seikkoja ja mahdollisia ongelmia.
Mikäli tietyt ongelmat ovat yleisiä, kasvaksessa voidaan kiinnittää asiaan huomiota, ja näin mahdollisesti välttää ongelmien yleistyminen. Tästä syystä toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta kokonaiskuva tilanteesta selviäisi.

Vastaa myös niiden suunnitelmien kohdalta, joissa astutus ei onnistunut, tai narttu jäi tyhjäksi!!

Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset käsitellään ja julkaistaan niin ettei yksittäisiä koiria, pentueita tai kasvattajia voi tunnistaa.Vastauksista tehdään yhteenveto, jota käytetään mm. Jalostuksen toimintaohjetta laadittaessa, ja se julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Aineiston esittelyn yhteydessä tehdään yhteenveto vastanneista kasvattajista, jotta tuloksissa voidaan todeta edustavatko ne koko barbet populaatiota.

VASTAUSOHJEET
• Täytä jokaisen jalostukseen käytetyn nartun osalta lomake erikseen.
• Täytä lomake, vaikka astutus ei olisi onnistunut, narttu olisi jäänyt tyhjäksi, pennut olisivat kuolleet tai jos pentuesuunnitelmasta on tehty jalostustiedustelu.
• Varsinkin aiemmin syntyneistä pentueista voi olla vaikea muistaa vastausta kaikkiin kysymyksiin, vastaa kuitenkin niihin joihin pystyt.

Lisätietoja kyselystä jalostus@barbet.fi

Linkki kasvattajakyselyyn