Barbet terveyskysely

 

Terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta ja seurata siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Tuloksia käytetään mm. rodun uuden Jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISAn pohjaksi.

* Toivomme, että vastaisit terveyskyselyyn kaikkien omistamiesi barbettien osalta (täytä lomake jokaisen koiran osalta erikseen).
* Myös täysin terveiden yksilöiden vastaukset ovat tärkeitä, jotta rodun terveystilanteesta saataisi realistinen kuva.
* Toivomme, että täytät lomakkeen myös jo kuolleen koiran/koirien osalta. Näin saadaan arvokasta tietoa mm. yleisimmistä kuolinsyistä ja mahdollisista terveystilanteen muutoksista populaatiotasolla.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti barbetin jalostustoimikunnassa, eikä yksittäisen koiran tiedot käy ilmi missään julkaisussa. Ainoastaan sinun luvallasi koiran tietoja annetaan eteenpäin terveystutkimukseen (esim. Koirangeenit-tutkimusryhmälle) tai jalostuksen yhteydessä (esim. lähisukulaisen jalostuskäyttöä harkittaessa). Näissäkin tapauksissa tietoja annetaan vain tarpeen mukaan.

Jos sallit, että jalostustoimikunta ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä (esim. lisätietojen saamiseksi, yhteystietojesi välittämiseksi Koirangeenit-tutkimusryhmälle) täydennä yhteystietosi lomakkeeseen. Yhteystietojasi ja/tai koirasi tietoja ei välitetä eteenpäin ilman sinun lupaasi!

Lisätietoja kyselystä jalostus@barbet.fi

Linkki terveyskyselyyn