Terveys

Barbeteissa, kuten niin monissa muissakin koiraroduissa, saattaa ilmetä erilaisia vikoja tai sairauksia. Rotukoirilla esiintyvien sairauksien periytyminen on monimutkaista ja useimmat niistä periytyvät piilevästi eli resessiivisesti. Myös ympäristötekijät vaikuttavat siihen, miten perintötekijät ilmenevät. Ilmiasultaan terve koira voi kantaa perimässään jotakin vikaa tai sairautta tai taipumusta saada sellainen. Osa vioista ja sairauksista ovat vakavia ja koiran elämää rajoittavia. Osa vioista ja sairauksista voidaan hoitaa ja osa on lieviä koiran niistä kärsimättä. Vakavat esiin tulleet perinnölliset sairaudet rodussa ovat epilepsia, kardiomyopatia ja allergia. Lieviä terveydellisiä ongelmia rodussa ovat mm. lievät silmäsairaudet, napatyrä, hammaspuutokset ja purentaviat. Mikäli barbetillasi on jotain em. vioista tai sairauksista, on toivottavaa että täytät terveyskyselyn.

Vastuullisessa kasvatustyössä käytetään jalostukseen vain terveiksi todettuja yksilöitä. Siitä huolimatta saattaa tapahtua niin, että kaksi tervettä siitoskoiraa, jotka kantavat samaa sairaustaipumusta, paritetaan keskenään ja saadaan sairas yksilö. Kasvattajalle on ongelmallista, että useimmat sairaudet tulevat näkyviin vastan koiran aikuisiällä. Myöhemmällä iällä esiin tulevia sairauksia ei voida ennakoida. Alla on listattu barbeteilla Suomessa ja/tai ulkomailla tavattuja erilaisia vikoja ja sairauksia. Koira voi sairastua myös sellaisiin sairauksiin, joita em. listalla ei ole kuvattu.

PEVISAan sisällytetyt sairaudet:

 

Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet:

 

Muita lievempiä tai rodulla harvinaisena esiintyneitä sairauksia ja vikoja:

  • Ulkokorvan tulehdus

  • Lisääntymiseen liittyvät ongelmat

  • Hammaspuutokset ja purentavirheet

  • Selkäviat

  • Ataksia

  • Kynsisairaus SLO

  • Panosteiitti