Tapahtumat 2024

 

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 7.4.2024 Jyväskylä/Teams
Barbet Finland ry järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen sunnuntaina 7.4.2024 hybridikokouksena Jyväskylässä ja etäyhteydellä Teamsissä. Näin haluamme tarjota monelle jäsenelle mahdollisuuden osallistua kokoukseen.  

Vuosikokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.  

Tiedot kokouksesta  
Kokousaika: 7.4.2024 klo 15.00  
Paikka: JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimitilat, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kutsulinkki ja äänestysavain lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 
 

Etäosallistuminen
Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -kokouspalvelua verkossa. Osallistuaksesi kokoukseen tarvitset laitteen (tietokone, tabletti tai älypuhelin), internet-yhteyden sekä sähköpostin. Suosittelemme ensisijaisesti kokoukseen osallistumista tietokoneella. Osallistumislinkki ja äänestysavain lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Etäosallistujilla on mahdollisuus pyytää puheenvuoroja kokouksen aikana sekä äänestää sähköisellä lomakkeella.

Mikäli tekninen häiriö estää jäsenen etäosallistumisen tai yhteys katkeaa kokouksen aikana, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman kyseisen jäsenen osallistumista. 

Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään su 31.3.2024 mennessä, jotta osallistumislinkki, äänestysavain ja osallistumisohjeet ehditään lähettää ajoissa. Myös paikalle tulevien jäsenten toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon, jotta kokoustilat voidaan järjestää asianmukaiseksi ja osallistujalle voidaan toimittaa ohjeet kokoustilaan saapumiseksi.

ILMOITTAUDU: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRuV-41p8azxNNnHF4LBmfq-9UQjI2S1daSVpQQTlTMVVXSjFBWDZBNVpVMy4u
 
Valtakirjan antaminen 
Jäsenellä on sääntöjen mukaan oikeus antaa valtakirja yhdelle vuosikokoukseen osallistuvalle yhdistyksen jäsenelle, jos ei itse pääse osallistumaan kokoukseen. Valtakirjan saajan tulee ilmoittaa valtakirjan antaja ja hänen yhteystietonsa oman ilmoittautumisensa yhteydessä. Jäsensihteeri ottaa sitten yhteyttä valtakirjan antajaan valtakirjan saamiseksi.

Esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle 
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 
 11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle. 
 12. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. 
 13. Vuoden barbet 2023 kilpailun tulokset
 14. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet. 
 15. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet. 
 16. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

 
Tervetuloa!

 

BARBETIN ROTUKATSELMUS 27.-28.7.2024 Saarijärvi
Ilmoittautuminen 1.6. alkaen ilmoittautumislomakkeella
Osanottomaksu Yhdistyksen jäsenille 40 €, muille 80 €. Maksutiedot lähetetään paikan saaneille.
Järjestäjä:  Barbet jalostustoimikunta ja Barbet Finland ry
Lisätiedot: Rajoitettu osallistujamäärä, yhdistyksen jäsenillä on etuoikeus katselmuspaikkoihin. 
Tiedustelut: jalostus@barbet.fi

Katso rotukatselmuksen ohjeet: https://barbet.fi/platform/jalostus/rotukatselmus/

Katselmoidut koirat:

BARBET MEJÄ-MESTARI JA MEJÄ-KISÄLLI 2024    
Ilmoittautuminen:  
Osanottomaksu: 
Osallistumisoikeus:  Osallistuminen vain Barbet Finland ry:n jäsenille. Mestaruuskokeessa on kaksi luokkaa: Mejä-mestari VOI-luokan koirille ja Mejä-kisälli AVO-luokan koirille. Mestaruusluokkaan valitaan pisteiden perusteella, Kisälliluokkaan arvotaan koirakot mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja.
Tuomarit: 
Järjestäjä:  
Ilmoittautuminen: 
Lisätietoja: