Mejä-rotumestaruuskokeen säännöt

Barbetien MEJÄ-mestaruuskokeen säännöt ja järjestämisohje 

Yleistä 

Kilpailu on virallinen MEJÄ-koe, jossa noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä metsästyskoirien jäljestämiskoesääntöjä. Osallistumisoikeus on barbeteilla, joiden omistajista ainakin yksi on Barbet Finland ry:n jäsen. 

Barbet rotumestaruudesta kilpaillaan MEJÄ-kokeen voittajaluokassa (VOI) ja Barbet MEJÄ -mestari -tittelin saavuttaa korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden ratkaisee kokeen ylituomari. 

Kisällimestaruudesta kilpaillaan AVO -luokassa. Barbet MEJÄ-kisälli tittelin saavuttaa korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden ratkaisee AVO-luokan koirat arvostellut tuomari.  

Kokeiden järjestäminen 

Kokeen järjestämisestä vastaa rotuyhdistyksen MEJÄ -toimikunta tai yhdistyksen hallitus. 

Ajankohta 

Mestaruuskoe pyritään järjestämään vuosittain. 

Ilmoittautuminen 

Kokeen ilmoittautumisaika ilmoitetaan koekutsussa. Ilmoittautujan tulee ilmoittaa koetulokset, joilla pyrkii kokeeseen, ja liittää ilmoittautumiseen kopio niistä koetuloksista, jotka eivät vielä näy Koiranetissä.  

Osallistujien karsinta 

 Barbet MEJÄ-mestari 

Rotumestaruuskokeeseen valitaan enintään viisi (5) koiraa, sekä edellisen mestaruuskokeen voittaja. Mikäli mestaruutta puolustava koira ei osallistu, kokeeseen valitaan enintään kuusi (6) koiraa. Valinnassa otetaan huomioon edellisen mestaruuskokeen jälkeen, ja ennen ilmoittautumisajan viimeistä päivää saavutetut VOI-luokan tulokset. Mikäli mestaruuskoetta ei ole edellisenä vuonna järjestetty, huomioon otetaan koko edellisen koekauden tulokset. Valintaa varten pisteet lasketaan kolmen parhaan tuloksen keskiarvona. Mikäli koirat ovat tasapisteissä, verrataan neljänneksi parhaan tuloksen pistemääriä. Jos eroa ei synny, valinta suoritetaan arvalla. Puuttuvat tulokset korvataan pistemäärällä nolla.  

Saman omistajan tai hänen samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenensä omistamia (myös osaomistus) koiria valitaan rotumestaruuskokeen kilpailuluokkaan korkeintaan yksi. Sijoituksessa oleva koira voi osallistua haltijan ohjaamana, vaikka kasvattaja osallistuisi toisella omalla koirallaan. 

Mikäli koe järjestetään useamman tuomarin kokeena, kaikki rotumestaruusluokan koirat arvostelee sama tuomari. 

 Barbet MEJÄ-kisälli 

Barbet MEJÄ-kisälli kilpailu käydään avoimessa luokassa kilpailevien koirien kesken. Avoimeen luokkaan ei ole karsintaa, mutta jos kisällimestaruuskokeeseen ilmoittautuu enemmän koiria kuin on mahdollista ottaa, valitaan avoimen luokan osallistujat arvalla. Järjestelyteknisistä syistä avoimeen luokkaan voidaan valita korkeintaan 1-2 koirakkoa, joiden ohjaajalla ei ole näyttöä aiemmasta kokemuksesta jäljenteosta, mikäli kokeessa jäljet tehdään ja opastetaan osallistujien toimesta (katso alla).  

 

Sääntömuutokset 

Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee rotuyhdistyksen MEJÄ-toimikunta, joka esittää hyväksymänsä muutokset Barbet Finland ry:n hallitukselle vahvistettavaksi. 

Muilta osin noudatetaan Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita. 

LIITE 1.  

Järjestämisohje 

Koska kyseessä on arvokilpailu, järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota koejälkien tasalaatuisuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkia osallistujia kohtaan. Jokaisen jäljen tekoon osallistuvan tulee aina olla riittävän kokenut koemuodon harrastaja. 

Koetoimikunta määrää jälkiparit ja valitsee jälkiparin osallistujamäärän ollessa pariton. Jäljet arvotaan koepäivän aamuna.  

Sekä rotumestaruus-, että kisällimestaruuskokeeseen osallistujat ovat velvollisia osallistumaan jälkien tekoon, ellei koetoimikunta ole järjestänyt koejälkien tekemistä muulla tavalla (valmiit jäljet). Jokainen osallistuja on velvollinen osallistumaan kahden jäljen tekoon , ja opastamaan niistä toisen koepäivänä.  

Jos järjestävä yhdistys järjestää mestaruuskokeen tavallisen kokeen yhteydessä, niin kokeet tulee anoa erikseen.