Valionarvovaatimukset barbetille

Suomen muotovalio FI MVA

Suomen muotovalionarvoon barbetilta vaaditaan vähintään 3 sertifikaatia (SERT) Suomesta sekä hyväksytty käyttökoetulos.

  1. SERTit tulee olla kolmelta eri tuomarilta. Ainakin yksi SERT tulee saada koiran ollessa vähintään 24 kk vanha.  

  2. Käyttökoetulokseksi hyväksytään hyväksytysti suoritettu suomalainen spanieleiden taipumuskoe (SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanieleiden metsästyskokeesta. 

Jos koirasta on tullut toisen maan muotovalio sen täytettyä 24 kk vaaditaan Suomen muotovalionarvoon vain yksi SERT Suomesta, sekä hyväksytty käyttökoetulos. Suomessa saatu SERT hyväksytään koiran iästä riippumatta. 

Lisätietoa  Kennelliiton sivuilta (valitse uusin “Valioarvosäännöt”). 

Muut suomalaiset valionarvot

Barbet on monipuolinen harrastuskoira ja sen kanssa voi saavuttaa hyviä tuloksia useassa lajissa. Eri lajien valionarvosäännöt löytyvät Kennelliiton sivuilta (valitse uusin “Valioarvosäännöt”). 

Muiden maiden muotovalionarvot

Vaatimukset muotovalionarvoon vaihtelevat maittain. Joissain maissa toisen maan muotovaliosta tulee kyseisen maan muotovalio jo yhdellä SERTillä. Viralliset vaatimukset löytyvät maiden kennelliittojen sivuilta. Melko kattava yhteenveto löytyy mm. täältä.

Kansainvälinen muotovalio C.I.B.

Rotuna, jolta FCI vaatii käyttötuloksen barbetilta vaaditaan C.I.B. arvoon 2 CACIBia  sekä hyväksytty käyttökoetulos

  1. CACIBit tulee olla kahdesta eri maasta ja kahdelta eri tuomarilta. Lisäksi niiden välillä tulee olla vähintään 1 vuosi ja 1 päivä.

  2. Käyttökoetulokseksi hyväksytään hyväksytysti suoritettu suomalainen spanieleiden taipumuskoe (SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanieleiden metsästyskokeesta. 

Huomioitavaa on, että vaikka yleensä käyttökoetulokseen vaaditaan koetta, jossa käytetään elävää riistaa, Suomessa (ja muissa Pohjoismaissa) rekisteröityjen 8-ryhmän koirien kohdalla Suomen muotovalion arvoon vaadittava käyttökoetulos hyväksytään myös C.I.B-arvoon (eli siis nuo edellä mainitut).

Kansainvälinen näyttelyvalio C.I.E.

Rotuna, jolta FCI vaatii käyttötuloksen barbetilta vaaditaan C.I.E. arvoon 4 CACIBia.

  1. CACIBit tulee olla kolmesta eri maasta ja kolmelta eri tuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä tulee olla vähintään 1 vuosi ja 1 päivä.

C.I.B. ja C.I.E hakemukset tulee toimittaa Kennelliitoon käyttäen SKL:n nettisivuilla olevia lomakkeita. Hakemuslomakkeessa kysytään myös koiran luettelonumeroa kyseisessä näyttelyssä. Mikäli numeroa ei muuten löydy, voi sen tarkistaa FCIn sivuilta. FCIn vahvistamat CACIB-näyttelyiden tulokset löytyvät täältä. Sivulta voi myös printata koiran saaman CACIB-sertifikaatin. 

Lisätietoa:
Kansainvälisten valionarvojen säännöt
Kansainvälinen valioarvohakemuslomakkeet
Poikkeus Pohjoismaisten 8-ryhmän koirien C.I.B.-sääntöön