Luonne

Luonne

Barbet on rotumääritelmän mukaan tasapainoinen, ei aggressiivinen eikä arka. Se kiintyy hyvin omistajaansa ja on hyvin sosiaalinen. Barbet rakastaa vettä. Hyvän hermorakenteensa ja tasapainoisen luonteensa ansiosta barbet omaa hyvän toimintakyvyn. Se on temperamenttinen ja sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin.

Barbet ei ole tyypillisesti terävä tai puolustushaluinen. Barbetilta löytyy kuitenkin taisteluhalua ilman että se perustuu aggressioon (leikkihalua). Seurallisena koirana ja omistajaansa kiintymisen vuoksi barbeteilla saattaa ilmetä eroahdistusta yksinjäädessään. Tämä seikka tulisikin ottaa hyvin huomioon pentua koulutettaessa.

Barbettien luonnetestaus

Luonnetesti on virallinen koiran käyttäytymistesti. Suomalainen luonnetesti on otettu käyttöön vuonna 1976 ja perustuu alun perin Ruotsin armeijan työkoirien soveltuvuustesteihin. Testiä on kehitetty paremmin vastaamaan harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksia ja jokainen testin osuus suoritetaan aina koiran ehdoilla jolloin esim. testitilanteen hyökkäyksien voima riippuu aina testattavasta koirasta. Näin pyritään varmistamaan, ettei koiralle jää testitilanteesta traumoja.

Kaikille roduille niiden käyttötarkoituksesta riippumatta tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. hermorakenne, kovuus, luoksepäästävyys ja toimintakyky (käytännössä rohkeus). Kun kaikkien moainittujen ominaisuuksien on lisäksi todettu periytyvän, on myös niiden virallinen mittaaminen tärkeää. Jalostuksessa tulisi välttää yhdistämästä kahta samoilta ominaisuuksiltaan heikkoa koiraa keskenään. Esimerkiksi kahden normaaliakin elämää häiritsevässä määrin pehmeän luonteen omaavaa koiran yhdistäminen tuottaa melkoisella varmuudella myös pehmeitä jälkeläisiä. Luonnetesti antaa paljon myös koiran omistajalle. Koiran suhtautuminen testin outoon tilanteeseen tuo useimmiten omistajalle yllätyksiä ja testin tulokset saattavat selittää paljon koiran jokapäiväisen käyttäytymisen syistä. Luonnetestiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 2 vuotta, mutta se ei saa olla yli kuusivuotias.

Barbetin jalostustoimikunta on laatinut barbeteille alkuperäisen käyttötarkoituksen ja rodunomaisen luonteen perusteella ao. luonnetestin osa-alueiden arvioinnin.

Osasuoritukset Toivottava Neutraali Ei toivottava
Toimintakyky 1,2,3 -1 -2,-3
Terävyys 1,3 2 -1,-2,-3
Puolustushalu 1,3 2,-1 -2,-3
Taisteluhalu 2,3 1,-1 -2,-3
Hermorakenne 1,2,3 -1 -2,-3
Temperamentti 2,3 1,-1b -1a,-1c,-2,-3
Kovuus 1,3 2,-2 -1,-3
Luoksepäästävyys 1,2a,2b,3 -1 -2,-3
Laukauspelottomuus Laukausvarma
Laukauskokematon