Luonne

 

Luonne

Barbet on rotumääritelmän mukaan tasapainoinen, omistajaansa erityisen kiintyvä ja hyvin sosiaalinen. Alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan barbet on vesilintujen metsästyksessä käytettävä koira, joka etsii, paikallistaa, ajaa ylös riistan sekä noutaa alasammutun saaliin. Rotumääritelmässä mainitaan myös, että barbet rakastaa vettä, ja menee veteen kaikenlaisessa säässä. Vihaisuus ja liiallinen arkuus ovat rotumääritelmässä hylkääviä virheitä.

Nämä luonteenpiirteet ovat säilyneet rodussa melko hyvin. Hyvän hermorakenteensa ja tasapainoisen luonteensa ansiosta barbet omaa hyvän toimintakyvyn. Vaikka se on tyypillisesti arjessa melko rauhallinen, se on myös toiminnanhaluinen ja nopea oppimaan. Barbet on sosiaalinen ja sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin, eikä ole erityisen reaktioherkkä. Barbeteilla ei tyypillisesti ole vahvaa puolustushalua eikä vahtiviettiä, eivätkä ne ole erityisen herkkähaukkuisia.

Seurallisena koirana ja omistajaansa kiintymisen vuoksi barbeteilla saattaa ilmetä eroahdistusta yksin jäädessään. Tämä seikka tulisikin ottaa huomioon pentua koulutettaessa.

Metsästysominaisuudet ovat säilyneet rodussa, ja useita barbeteja käytetään ylösajavana ja noutavana koirana sekä maalla että vedessä. Riistaviettisyys on huomioitava myös koiran koulutuksessa. 

Suomalaisille barbetin omistajille tehdyssä kyselyssä tuli esiin melko laajalti myös käytännön kokemuksia barbetin luonteesta. Kyselyn tulokset löytyvät täältä.

Barbetien luonnetestaus

Koirien luonteita, tai paremminkin käyttäytymistä standardoidussa tilanteessa, voidaan testata mm. luonnetestissä ja MH-kuvauksessa. Nämä ovat kaikille roduille tarkoitettuja virallisia testejä, joiden avulla saadaan tietoa koirayksilön käyttäytymisestä sille suoritettujen erikoiskokeiden kautta. Barbetille on laadittu (ihanne)rotuprofiili molempiin testeihin, joka perustuu rodun käyttötarkoitukseen ja rodunomaiseen luonteeseen. Nämä on esitelty taulukoissa, jotka avautuvat alla olevista linkeistä. Lisää tietoa luonnetestistä ja MH-kuvauksesta löytyy mm. Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton sivuilta.

Luonnetestin ja MH-kuvauksen lisäksi barbetin luonnetta voi testata tietyiltä osin mm. barbetin rotukatselmuksessa sekä spanieleiden taipumuskokeessa.

Luonnetestin rotuprofiili, barbet

MH-luonnekuvaus rotuprofiili, barbet