SOSIAALISUUS: TOISET KOIRAT

Suhtautuminen toisiin koiriin yleensä

 • Kyselyssä kysyttiin koiran suhtautumista toisiin koiriin yleensä sekä erikseen samaan ja vastakkaiseen sukupuoleen.

 • Kaiken kaikkiaan barbetit vaikuttavat tulevan yleensä hyvin toimeen muiden koirien kanssa. Lähes 90 % koirista tulee toimeen vieraiden koirien kanssa pienen tutustumisen jälkeen. 

 • Kahdeksan koiran kohdalla ilmoitettiin, että koira ei tule toimeen tiettyjen tyyppien (esim. rotu, koko, väri) kanssa. Osa näistä oli uroksia, jotka eivät hyväksy kaikkia muita uroksia, mutta muiden kohdalla ei oltu tarkennettu asiaa. 

 • Yhtään vastausta ei tullut vaihtoehtoon "Ei tule yleensä toimeen muiden koirien kanssa".

 • Suurin osa (57 %) kyselyn barbeteista asuu perheessä, jossa on useampi koira (barbet tai muun rotuinen), joten myös yhteiselo koirien kanssa vaikuttaa sujuvan hyvin. 

 • Kommenttien perusteella tilanteet, joissa toisten koirien kanssa yhteiselo ei suju aivan ongelmitta liittyvät pääosin remmissä rähjäämiseen, urosten väliseen pullisteluun ja alkuarkuuteen tapaamistilanteessa.
 • Remmissä rähjääjiä oli 4 kpl (2 urosta, 2 narttua), joista kolmen kerrottiin reagoivan pääasiassa muiden rähjäämiseen.
 • Viidellä nartulla kerrottiin esiintyvän jonkinlaista arkuutta/varautuneisuutta (neljälle näistä valittu vaihtoehto "tulee yleensä toimeen", mutta varautuneisuudesta mainittu kommenteissa). Näistä kolme aristelee ensi tapaamista, mutta tutustuttuaan leikkii, yksi pelkää liian innokkaita koiria ja yksi saattaa rähistä isoille koirille jos tuntee itsensä uhatuksi.  

Suhtautuminen samaan ja vastakkaiseen sukupuoleen

 • Kun suhtautumista toisiin koiriin tarkastellaan sukupuolittain, urosten ja narttujen välillä on jonkin verran eroa lähinnä suhtautumisessa samaa sukupuoleen.
 • Vastakkaiseen sukupuoleen lähes kaikki koirat suhtautuvat hyvin tai välinpitämätömästi (vain kahdella koiralla oli valittu ainoastaan vaihtoehto "tuttujen kyllä, ei välttämättä vieraiden"). Yhdenkään koiran kohdalla ei ollut sanottu ettei se tulis toimeen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.
 • Varsinkin uroksissa melko moni koira hyväksyy toiset urokset jos ne ovat tuttuja, mutta eivät välttämättä tule toimeen kaikkien vieraiden urosten kanssa. Tämä vaikuttaa olevan muita yleisempää kastroiduilla uroksilla. 
 • Urosten välisiä erimielisyyksiä oli kuvailtu 10 koiran kohdalla. Näistä viiden kerrottiin reagoivan lähinnä, jos toinen uros tulee liikaa ”iholle”. Toiset kolme oli nuoria koiria, joilla vastaajien mukaan oli murkkuiän haasteita. Kahdesta aikuisesta uroksesta sanottiin, että ne eivät tule muiden (vieraiden) urosten kanssa toimeen.

Suhtautuminen toisiin koiriin sukupuolittain. Luvut ovat kappalemääriä. Joillekin koirille oli merkitty useampi vaihtoehto. Kastroidut urokset ja steriloidut nartut esitetty erikseen.

Kysymys ja vastausvaihtoehdot: 
Miten koira tulee toimeen muiden koirien kanssa?
    Yleensä koirien kanssa?
     a) Pienen tutustumisen jälkeen yleensä kaikkien kanssa
     b) Ei tiettyjen tyyppien (esim. rotu, koko, väri)
     c) On varautunut tai pelkää muita koiria
     d) Ei tule yleensä toimeen muiden koirien kanssa (tarkenna alla)
     Samaa/vastakkaista sukupuolta olevien kanssa?
     a) Hyvin
     b) Melko välinpitämätön
     c) Tuttujen kyllä, ei välttämättä vieraiden
     d) Ei yleensä tule toimeen samaa/eri sukupuolta olevien kanssa