SOPEUTUMINEN UUSIIN YMPÄRISTÖIHIN JA ASIOIHIN

Koiran elinympäristö ja kokemukset

 • Lähes puolet vastaajien barbeteista asuu taajaan asutulla omakoti- tai rivitaloalueella/pikkukaupungissa.
 • Vain noin yksi kahdeksasta koirasta asuu kaupungissa, suurin osa näistä kerrostalossa.
 • Noin 40 % elää maalla tai omakotitalossa rauhallisessa ympäristössä
 • Kyselyssä kartoitettiin asuinpaikan lisäksi koiran tottumusta kaupunkiympäristöön. Kaupunkiympäristö oli valittu esimerkiksi ihmisen rakentamasta ympäristöstä, missä koira joutuu usein alttiiksi erilaisille äänille, ihmisille, kulkuneuvoille ja muille ärsykkeille, sekä mahdollisesti kulkee mm. julkisissa kulkuvälineissä, rappusissa ja erilaisilla pinnoilla. 
 • Vajaa viidennes kyselyn koirista on hyvin tottunut kaupungin vilskeeseen. Tämä on hieman enemmän kuin kaupungissa asuvat koirat, mikä selittyy pitkälti sillä, että osa on asunut aiemmin kaupungissa. Sekä asuinpaikan että kokemuksen perusteella noin 2/5 koirista on melko tottumattomia kaupunkiympäristöön.

Pentuajan sosiaalistamistarve

 • Pennun ja nuoren koiran sosiaalistaminen ja totuttaminen erilaisiin ympäristöihin ja asioihin auttaa sitä sopeutumaan uusiin asioihin myöhemminkin elämässä. Sosiaalistamisen merkitys korostuu, mikäli pentu on luonnostaan arka, tai reagoi voimakkaasti uusiin asioihin.
 • Lähes 90 % kyselyn barbeteista on jo pennusta lähtien suhtautunut uusiin ympäristöihin ja asioihin luontevasti.
 • Kahdeksan koiran kerrottiin vaatineen erityisesti sosiaalistamista arkuuden vuoksi. Kaksi näistä oli pentuesisaruksia, kolme ulkomaan tuonteja. Kaikki 8 olivat aikuisia tai veteraaneja.
 • Neljällä ilmoitettiin esiintyvän jonkin verran arkuutta aikuisiälläkin (”Hieman arka tai hermostunut uudessa ympäristössä mutta käyttäytyy rauhallisesti”), yhdellä selvempää arkuutta ihmisiä kohtaan ja yhdellä ajoittain uusia ihmisiä ja asioita kohtaan.

Sopeutuminen uusiin asioihin ja ympäristöihin

 • Suurin osa barbeteista vaikuttaa sopeutuvan uuteen ympäristöön hyvin, niin että niiden kanssa on helppo kulkea ja niitä on mukava pitää niitä mukana matkoilla.
 • Niistä, joilla esiintyy jonkin asteista arkuutta tai hermostuneisuutta, lähes kaikki kuvattiin rauhallisesti käyttäytyväksi vaikka uusi ympäristö hieman hermostuttaisikin.
 • Vain yhden kohdalla oli valittu kohta ”Selkeästi arka tai hermostunut.. ”, mutta sen kohdalla oli valittu myös kohta ”Hieman arka tai hermostunut…”, joten koiran käytös on ehkä siltä väliltä tai tilanteesta riippuvaista (kommenteissa koiran kerrottiin pelkäävän lähinnä lenkillä luonnonelementtejä – esim. kiviä ja lumikokkareita).
 • Yksikään kyselyn koirista ei ole pääsääntöisesti arka uudessa ympäristössä.

Suhtautuminen kaupunkiympäristöön suhteessa kokemukseen

 • Barbetin hyvä hermorakenne ja sopeutuvaisuus tulee esille jos tarkastellaan käytöstä suhteessa kokemukseen. Kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi, 70 % niistä koirista, joilla on vain vähän kokemusta kaupunkiympäristöstä sopeutuu kuitenkin kaikkeen uuteen rauhallisesti/kiinnostuneesti.
 • Hieman arkojen mutta rauhallisesti käyttäytyvien osuus on vähän suurempi niiden koirien kohdalla, jotka ovat usein mukana kaupungissa/tapahtumissa. Tämä voi johtua esim. siitä, että nämä koirat ovat kokeneet enemmän erilaisia tilanteita joissa arkuus voi tulla esille.

 

Sininen: ”Helppo pitää mukana missä tahansa, sopeutuu kaikkeen uuteen rauhallisesti/kiinnostuneesti”, punainen: ”Hieman arka tai hermostunut uudessa ympäristössä mutta käyttäytyy rauhallisesti”, vihreä: ”Selkeästi arka tai hermostunut uudessa ympäristössä”, yhdellekään koiralle ei merkitty ”Lähes aina varuillaan tai hermostunut ulkona”. Prosenttiosuudet kokemuksen mukaan. Esim. koirista joilla vähän kokemusta kaupunkiympäristöstä 70 % ”helppo pitää mukana…” ja 30 % ”Hieman arka….”. Yli 100% osuudet johtuvat siitä, että koiralle oli merkitty rasti useampaan kohtaan.