KOIRAN HOITO JA YLLÄPITO

Käsiteltävyys

 • Koiran hoitotoimenpiteet vaativat koiran käsittelyä, jolloin ongelmaton käsiteltävyys helpottaa toimenpiteiden tekemistä sekä koiran että omistajan kannalta. Kaikkiaan kyselyn koirista 85 % arvioitiin helpoiksi tai erittäin helpoiksi käsitellä. Näistä kuudelle koiralle oli merkitty myös kohta "Vaatinut aika paljon totuttelua" (esitetty erikseen alla olevassa kuvassa). 
 • Kuudelle prosentille oli merkitty vain kohta "vaatinut aika paljon totuttelua", näistä puolet oli pentuja tai nuoria koiria.
 • Alle 10 % koirista arvioitiin hieman hankalaksi tai vain joidenkin ihmisten käsiteltäviksi. Yleisin ongelma käsittelyn suhteen näillä oli kynsien leikkuu ja korvakarvojen nyppiminen, joista koirat eivät pitäneet. 
 • Kukaan vastaajista ei kokenut barbetin käsittelyä vaikeaksi. Useampi vastaaja kertoi koiran suhtautuvan myös epämiellyttäväksi kokemaansa käsittelyyn nöyrästi.

Turkinhoito yleensä

 • Vastaajia pyydettiin kuvailemaan barbetin turkinhoitoa kolmella sanalla. Alla olevassa sanapilvessä on kuvattu useimmin käytetyt sanat/määritelmät.
 • Yleisesti ottaen turkinhoidon koki helpoksi 30 % vastaajista ja kohtuulliseksi 56 %. 
 • Yhteensä 14 % koki turkinhoidon työlääksi tai vaikeaksi. 
 • Selkeästi merkittävin tekijä turkinhoidon helppoudessa oli turkin pituus - "pitkä turkki työläs, lyhyt turkki todella helppo"

Harjaus

 • Turkin harjaustarpeeseen vaikuttaa paljon turkin pituus, monen koiran turkki ei lyhyenä vaadi paljonkaan harjausta, mutta pitkänä säännöllinen harjaus on välttämättömyys. 
 • Vastaajilla oli erilaisia trimmaustapoja (katso alla) riippuen esim. koiran käyttötarpeesta ja harrastuksista, joten koirien turkkien pituus vaihtelee melko paljon yksilöiden ja esim. vuodenaikojen mukaan. Tämä heijastuu myös harjaustarpeeseen, joka on jakautunut melko tasaisesti useasta kerrasta viikossa yhteen kertaan kuukaudessa tai harvemmin. 
 • Myös lyhyt turkki täytyy pitää takuttomana, varsinkin jos aikoo antaa sen kasvaa yhtään pitemmäksi. Pidempänä takkuista turkkia on todella vaikea enää selvittää ja ylläpitää. 

Trimmaus

 • Noin puolet vastaajista leikkaa koiran turkin kahdesti vuodessa koneella lyhyeksi. Osa näistä lyhentää turkkia myös leikkausten välillä. 
 • Noin puolet lyhentää turkkia koneella tai saksilla kerran vuodessa tai useammin leikkaamatta turkkia kokonaan alas. 
 • Useampi vastaaja siistii/lyhentää varsinkin tassukarvoja, pepun ympärystä, kainaloita ja silmien eteen kasvavia karvoja usempia kertoja varsinaisten trimmien välillä tarpeen vaatiessa.
 • Vain viisi vastaajaa ilmoitti pitävänsä koiran pitkässä turkissa ja/tai trimmaavan sen vain kerran vuodessa.
 • Koska barbetin turkkia ei tarvitse (kuulu!) muotoilla trimmauksen yhteydessä, turkki on melko helppo leikata/ajella ilman erityistä ammattitaitoa. Yli 80 % kyselyn koirista  trimmaa koiran omistaja. Näistä 15 % käyttää joskus myös ammattilaisen palveluita. 
 • Kymmenesosa ilmoitti käyttävänsä vain ammattilaisen palveluita, ja vajaa 10 % koirista trimmaa joku muu, usein kasvattaja. 

 

Turkin pesu

 • Noin puolet vastaajista ilmoitti pesevänsä koiran (shampoolla) säännöllisesti,  kuukauden tai parin välein (55 %), tai pari kertaa vuodessa (45 %). 
 • Neljännes vastaajista ilmoitti, että koiran turkki pidetään puhtaana pääasiassa vesipesulla, uimisella, lumessa kulkemisella ja harjaamalla. Näistä osa ilmoitti pesevänsä koiran joskus myös shampoolla, mikäli koira on todella likainen. 
 • Kaikkiaan noin puolet pesee koiran shampoolla vain tarvittaessa.
 • Joillakin koirilla helposti likaantuvat paikat esim. jalat kaipaavat pesua shampoolla useammin, vaikka koiraa ei tarvitse muuten pestä. 

Korvakarvat

 • Barbetilla kasvaa karvoja korvan sisällä, mutta karvoituksen määrä on yksilöllistä. Tiheä karvoitus saattaa edesauttaa korvaongelmien (tulehdukset, hiiva, ym.) puhkeamista tai niiden paranemista. 
 • Kyselyn mukaan barbetin korvakarvat tarvitsee tavallisesti nyppiä 1-2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin (yhteensä 87%).
 • Neljän koiran korvakarvat nypitään viikottain. 
 • Vastaajista 14 % ilmoitti koiralla olleen jonkinlaisia oireita korvissa. Näistä suurin osa (80 %) kertoi ongelmien pysyvän kurissa säännöllisellä karvojen nyppimisellä ja/tai korvien puhdistuksella. Yksi vastaaja tosin sanoi, että aiemmin kun karvoja nypittiin, korvissa oli usein tulehduksia, nyppimisen lopettamisen jälkeen tulehdukset loppuivat. 
 • Osa vastaajista lyhentää korvakarvoja myös saksilla.
 • Korvan sisällä olevien karvojen lisäksi useampi vastaaja ilmoitti leikkaavansa karvoja myös korvan alta (poskesta), ja muuten korvakäytävän ympäriltä parantaakseen korvan ilmanvaihtoa.

Ruokinta

 • Barbetit ovat yleensä melko hyviä syömään, eivätkä yleisesti näytä nirsoilevan ruoan suhteen (katso kohta Luonne - Ruokahalu ja syöminen). 
 • Suurin osa (67 %) kyselyn koirista syö sekaruokaa (teollinen kuivaruoka/raakaruoka/kotiruoka). Osalla ruokavalio on vaihdellut niin, että ajoittain koira on syönyt esim. raakaruokaa, ajoittain kuivaruokaa. 
 • Pelkkää kuivaruokaa syö neljäsosa koirista, ja puhtaasti raakaravinnolla on 8 % koirista.
 • Erikoisruokavaliota noudatti 5 koiraa, näistä 3 oli veteraaneja (nivel-, virtsatie-, korvatulehdusoireiden takia erikoisruokavalio) ja kaksi nuorempaa koiraa (toisella herkkävatsa, toisen syytä erikoisruokaan ei mainittu).