KÄYTTÖOMINAISUUDET

 

Koiran tottumus maastossa kulkemiseen

 • Useammalla kuin kolmella neljästä kyselyn barbeteista on mahdollisuus liikkua metsässä/maastossa vapaana.

 • Lähes kaikki muut kulkevat pääosin kytkettynä tai polkuja pitkin. Näistä koirista muutamalle oli merkitty selitys kytkettynä pitämiseen: yhdelle kouluttamattomuuden puute, yhdelle liiallinen riistavietti ja yhdelle kaupunkiolosuhteet.

 • Koirista vain kaksi kulkee harvoin metsässä tai luonnonympäristössä.

 • Tämän perusteella voi olettaa, että suurimmalla osalla koirista on ollut mahdollisuus riistakontaktiin (elävä riista tai haju/jälki). 

Riistaviettisyys / suhtautuminen riistaan

 • Hieman vajaata 20 % koirista käytetään aktiivisesti metsästykseen. Kysyttäessä harrastuksista, noin 30 % oli merkannut jonkin metsästykseen liittyvän harrastuksen (nouto, haku ja ylöajo, haku ja seisonta). Ero johtuu kommenttien mukaan pääasiassa siitä, että joitain koiria koulutetaan metsästyslajeihin, mutta koulutus on vielä kesken tai käyttöominaisuuksien koulutus on enemmän harrastus, eikä käytännön metsästys ole ainakaan aktiivista.

 • Kiinnostus riistaan vaikuttaa olevan yleistä barbeteilla - vain noin 17 % ilmoitettiin olevan välinpitämätön riistaa kohtaan. Tähän ei merkittävästi vaikuttanut koiran ikä, mahdollisuus maastossa kulkemiseen tai asuinpaikka (maalla/kaupungissa).

 • Hieman vajaa puolet kyselyn koirista ilmoitettiin "tarkoituksenmukaisesti" riistaviettiseksi (merkkaa riistan hajun/jäljen, kiinnostunut lähinnä riistaeläimistä). 

 • Noin puolet jahtaa nähdessään esim. pikkulintuja, kissoja, piennisäkkäitä (myös osa edellä mainituista) ja 15 % karkaa jälkien ja hajujen perään metsässä. Eläinten jahtaaminen ja jälkien/hajujen perään karkailu osoittaa kiinnostusta riistasta, mutta riippuu myös koiran koulutustasosta. Useampi vastaaja ilmoitti karkailun johtuvan puutteellisesta koulutuksesta. 

 • Yhdelle koiralle oli merkitty vaihtoehto "suhtautuu arasti tai pelokkaasti riistaan", mutta tälle koiralle oli merkitty myös vaihtoehto "suhtautuu tarkoituksenmukaisesti..." ja kommenteissa sen sanottiin olevan hyvin riistaviettinen, jopa niin että kuumenee liikaa.

Riistaviettisyys/suhtautuminen riistaan (kpl vastausta). Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon.

Metsästys ja metsästysjäljestys

 • Kyselyn koirista 8 mainittiin koulutetun metsästykseen päämäärätietoisesti niin, että metsästys on koiran työ tai tehtävä.
 • Kaikkiaan metsästys ilmoitettiin 25 koiralle harrastukseksi.
 • Suosituin metsästyksen osa-alue on nouto, ja lähes yhtä suosittua oli haku ja ylösajo. Seisovia koiria oli kaksi kappaletta.
 • Myös metsästysjäljestys (verijälki) on melko suosittu laji barbettien keskuudessa. Kahta koiraa ilmoitettiin käytettävän haavoittuneiden hirvieläinten jäljestykseen todellisissa tilanteissa.

 

Metsästys ja metsästysjäljestys (kpl vastauksia). Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto.

Uiminen

 • Barbet vaikuttaa roturyhmänsä mukaisesti olevan oikea vesikoira, vaikkei ihan kaikki koirat välttämättä uimisesta tai kastumisesta pidäkään.
 • Kyselyn koirista 76 % ilmoitettiin uivan omaehtoisesti tai houkuteltuna (esim. hakiessaan lelua tai riistaa). Näiden lisäksi 4 koiraa ui käskystä, ja muutaman ilmoitettiin olevan niin nuori, että uimisesta ei ole vielä tietoa.
 • Suurin osa niistä koirista, jotka eivät ui kahlaavat kuitenkin mielellään rantavedessä.
 • Vain kolmen koiran kohdalla ilmoitettiin, että koira ei mene veteen lainkaan. Näistä yhden sanottiin kuitenkin noutavan rantavedestä, vaikkei muuten vedessä viihdy. Toinen oli pentuna pudonnut jään läpi veteen, josta omistajan mukaan inho veteen on todennäköisesti alkanut. 
 • Kyselyn mukaan 40 % barbeteista kulkee mielellään ojat ja rapakot, eikä muutenkaan välitä kastumisesta. Kahdeksan prosenttia koirista ei tykkää kastumisesta (esim. märkä maasto tai sade), vaikka osa näistä saattaa kuitenkin uida. Joillekin koirille turkin ensikastuminen on epämieluisaa, mutta kun turkki on märkä, koira saattaa olla innokas uimari. 
 • Barbetin omistajan on siis varauduttava uimisesta, kahlaamisesta tai muuten kastumisesta johtuvaan märkään turkkiin ja huomioitava se esim. turkinhoidossa. 

 

 

Koiran suhtautuminen uimiseen ja kastumiseen (kpl vastauksia). Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Uiminen YHTEENSÄ = kaikki koirat joiden ilmoitettiin uivan joko omaehtoisesti tai houkuteltuna.