BARBETIN LUONNE

Aktiivisuus

 • Yli kolme neljäsosaa (79 %) kyselyn barbeteista kuvailtiin olevan "yleensä rauhallinen, mutta innostuu ja on aktiivinen silloin kun tehdään jotain mielekästä".
 • Vajaa viidennes (17%) kuvailtiin aktiiviseksi ("aktiivinen, koko ajan menossa mukana, touhuaa yleensä yksinkin jotain"). Näistä puolet oli nuoria (yksi pentu), ja puolet aikuisia koiria. Myös sukupuolijakauma oli aktiivisten koirien osalta tasainen.
 • Kaksi koiraa kuvailtiin yliaktiiviseksi, jotka voivat purkaa tekemisen puutteen jopa häiriökäytöksenä. Nämä olivat molemmat nuoria koiria, toinen pentu, toinen vähän runsaan vuoden ikäinen.
 • Yhdelle koiralle oli merkitty "Rauhaton, levoton, ei osaa rauhoittua". Mutta sille oli merkitty myös "yleensä rauhallinen, mutta innostuu....", ja kommentteihin oli lisätty "vaihtelee paljon". Tämä koira oli muissa kysymyksissä kuvailtu araksi ja joskus epäluuloiseksi.
 • Yhtään barbettia ei kuvailtu laiskaksi ja innottomaksi.

Haukkuherkkyys

 • Barbet ei ole kovin herkkä haukkumaan. Yleisimmät tilanteet, joissa barbet haukkuu, ovat leikki ja vahti-haukku, mutta nämäkin olivat tyypillisiä vain vähän yli puolelle koirista. Vahti-haukun ilmoitettiin olevan yleensä vain lyhytaikaista, kun ovikello soi tai joku tulee.
 • Haukkuherkkiä (”reagoi yleensä kaikkeen haukkumalla”) tai yksinäisyyttään haukkuvia oli vain noin 5 % koirista.
 • Varsinaisia ”remmirähjääjiä” ilmoitettiin 4 kappaletta; kolme reagoi lähinnä siihen, kun toinen koira haukkuu ensin, yksi räyhää lenkillä, mutta on rauhoittunut koulutuksen edetessä.
 • Muuten toisia koiria haukkuvista (20 %) osan ilmoitettiin haukkuvan lähinnä leikkitilanteessa.
 • Neljäsosa kyselyn koirista haukkuu vain hyvin harvoin

Yksinolo-ongelma ja eroahdistus

 • Kyselyssä oli muotoiltu kysymys käytöksestä kotona ihmisten poissa ollessa harhaanjohtavasti siten, että se yhdistettiin suoraan eroahdistukseen. Koirien eroahdistus on vakava diagnosoitava käytösongelma, joka vaatii yleensä pitkäaikaista käytösterapiaa ja mahdollisesti lääkitystä, ja on siten eri asia kuin lievemmät ja ohimenevät yksinoloon liittyvät ongelmat.
 • Reilusti yli puolet (57 %) koirista ovat rauhallisia olleessaan yksin kotona.
 • Noin 30 % koirista vinkuu tai ulvoo ajoittain/jossain määrin yksin jäätyään. Vähän vajaa puolet näistä oli pentuja tai nuoria koiria. Jatkuvaa ulvomista tai haukkumista ei esiintynyt yhdelläkään koiralla. 
 • Kahdeksan koiran ilmoitettiin rikkovan paikkoja. Kolme näistä oli pentuja, 

Käytös kotioloissa

 

 • Pääosin barbet koetiin helpoksi tai pääosin helpoksi koiraksi arkikäytökseltään. Vain kolmen koiran kohdalla ei oltu valittu näitä vaihtoehtoja. Vaikka kysymys koski lähinnä kotielämää, lähes kaikki tässä ilmoitetut ongelmat ilmenevät kommenttien mukaan muissa yhteyksissä.
 • Tottelemattomuutta ja/tai omapäisyyttä ilmoitettiin ilmenevän neljällä koiralla. Yksi näistä koirista oli pentu ja toinen kodin vaihtaja, jolla omistajan mukaan käytöshäiriöitä huonojen kokemusten vuoksi. Yhden ilmoitettiin olevan helppo, mutta esim. tulevan kutsusta "kun ehtii". 
 • Arkuutta tai epäluuloisuutta oli viidellä koiralla. Kommenttien mukaan nämä kuitenkin liityivät lähinnä muihin kuin arkikotielämän tilanteisiin (toisten urosten kanssa, lapsia kohtaan tottumattomuuden vuoksi, nuorempana uusissa paikoissa). Edellä mainittua kodinvaihtajaa lukuunottamatta kaikille näille koirille oli merkitty myös vaihtoehto helppo tai pääosin helppo. 
 • Resurssien puolustamista esiintyi neljällä koiralla, kaksi puolustaa leluja tai ruokaa muilta koirilta, mutta ei ihmisiltä ja yksi puolustaa murahtaen mutta luovuttaa ilman aggressiivisuutta. Yhden kohdalla ei käytöstä oltu tarkennettu.
 • Joissain tilanteissa esiintyvää vihaisuutta, aggressiivisuutta tai arvaamattomuutta ilmoitettiin kuudella koiralla.
  Kolme näistä oli ilmoitettu myös helpoksi tai pääosin helpoksi ja aggressiivisuus ilmeni kahdella koirille rähjäämisenä, yhdellä arvaamattomuus pelästymisenä ja haukkumisena läheltä ohiajaville polkupyörille. 
  Yhden kohdalla arvaamattomuus kohdistui vieraisiin lapsiin (omistajalla ei lapsia). Koiran ilmoitettiin pysäyttäneen kohti juosseen lapsen muutaman kerran haukkumalla. 
  Kaksi muuta olivat yllä mainitut pentu (näykkimistä ja ihmisiä vasten hyppimistä), sekä kodinvaihtaja, jonka omistaja luonnehtii muuten hyvä luontoiseksi, mutta jolla ilmenee pelkoaggressiota miehiä kohtaan.
 • Varsinaisesti vihaiseksi, aggressiiviseksi tai arvaamatomaksi ei arvioitu yhtään koiraa.

 

Ruokahalu ja syöminen

 

 • Yleisesti ottaen barbetit eivät ole kovin nirsoja ruoan suhteen - vain 10 prosenttia kyselyn koirista oli nirsoja (syö vain tiettyjä mieleisiä ruokia) tai niitä oli vaikea saada syömään. 
 • Yli puolet koirista syö halukkaasti mitä annetaan tai on jopa ahneita, tosin vain kahden yksilön ilmoitettiin varastavan ruokaa. Kukaan vastaajista ei kommenteissa erikseen ilmoittanut, että koiran ruokaa tulee erityisesti rajoittaa lihomisen estämiseksi.
 • Osa koirista rajoittaa itse ruokailuaan, ja jättää esim. joskus ruokansa syömättä. Parilla koiralla ruokahaluun vaikutti mm. toisen koiran läsnäolo tai ruokakupin materiaali. Muutama ilmoitti koiransa syövän halukkaasti raakaruokaa (tai muuta tuore/liharuokaa), mutta nirsommin kuivaruokaa.
 • Kyselyn toisessa kohdassa kysyttiin miten koira motivoituu parhaiten koulutuksessa. Lähes kaikki (94 %) koirat motivoituivat makupaloista, joka osaltaan viittaa koirien ruokahaluun ainakin herkkujen suhteen.