BARBET VERRATTUNA MUIHIN VESIKOIRAROTUIHIN

Vastaajien kokemus muista vesikoiraroduista

 • Muista vesikoiraroduista kyselyyn vastanneilla oli  eniten kokemusta espanjanvesikoirasta. Kaikista vastanneista 13 % on kasvattanut tai omistanut barbetin lisäksi espanjanvesikoiria. Kaikkiaan espanjanvesikoirista kokemuksia oli 44 % vastaajista.
 • Portugalinvesikoiria on kasvattanut tai omistanut kaksi vastaajaa, ja kokemuksia rodusta oli 18 % vastaajista.
 • Yhdellä vastajaalla on lagotto romagnolo ja muuten rotuun tutustuneita oli 25 % vastaajista. 
 • Muita vesikoirarotuja ei vastaajat olleet omistaneet tai kasvattaneet. Yhdellä vastaajalla oli muuten omakohtaista kokemusta amerikanvesispanielista.

Kokemus muista vesikoiraroduista. Pylväät esittävät kappalemääriä, vastaajalla saattoi olla kokemusta useasta eri rodusta. Rotukohtaisesti pylvään vaaleampi väri = kasvattanut/omistanut rotua, tummempi väri = muuta kokemusta rodusta.

Barbet verrattuna muihin vesikoirarotuihin

 • Yleisesti ottaen vastaajien kokemuksen mukaan barbet on pääasiassa espanjanvesikoiraan, portugalinvesikoiraan ja lagotto romagnoloon verrattuna sosiaalisempi, avoimempi ja rauhallisempi.
 • Barbet katsottiin näistä roduista myös metsästys/riistaviettisimmäksi.
 • Muista vesikoirista ja vesispanieleista vastaajilla ei ollut juuri kokemusta. Yksi vastaaja tunsi useita amerikanvesispanieleita, ja piti niitä barbettiin verrattuna yhtä avoimina mutta "hössömpinä".

Barbet - espanjanvesikoira

 • Koska vastaajissa oli useita, jotka ovat omistaneet tai kasvattaneet espanjanvesikoiria, vertailu espanjalaiseen oli kaikista kattavin ja myös toista rotua kuvailtiin eniten. Omistajien/kasvattajien mielipiteet rotujen eroista olivat hyvin saman suuntaiset kuin niiden, joilla kokemus espanjanvesikoirasta oli vähäisempää. Molemmissa ryhmissä barbetin avoimuus, rohkeus (tai "ei arka"), rauhallisuus ja sosiaalisuus olivat yleisimmin käytettyjä termejä. 
 • Useampi vastaaja piti espanjanvesikoiraa usein arkana ja varautuneena barbettiin verrattuna.
 • Käyttö/harrastusominaisuuksissa painottui barbetin suurempi metsästysvietti ja espanjanvesikoiran suurempi paimennusvietti. 
 • Espanjanvesikoiraa pidettiin melko yleisesti myös motivoituneempana ja työhaluisempana harrastuskoirana. 
 • Vahtiviettisyyttä ja haukkuherkkyttä pidettiin tyypillisempänä espanjanvesikoiralle.

Barbet - portugalinvesikoira

 • Portugalinvesikoiraan verrattuna barbetissa korostui vastauksissa rauhallisuus ja maltillisuus. 
 • Myös sosiaalisuus ja avoimuus katsottiin barbetille tyypillisemmiksi luonteenpiirteiksi, vaikkakaan ei yhtä vahvasti kuin espanjanvesikoiraan verratuna.
 • Koska vastaajilla oli portugalinvesikoirista vähemmän omakohtaista kokemusta rotua ei juurikaan kuvailtu, vaan vertailussa käytettiin pääosin barbettia koskevia määreitä.

Barbet - lagotto romagnolo

 • Lagottoon verrattuna barbetissa vastauksissa korostui eniten barbetin avoimuus. 
 • Barbettia pidettiin myös sosiaalisempana, tasaisempana (tasapainoinen) ja rohkeampana kuin lagottoa.
 • Lagottojen mainittiin olevan useammin ääniarkoja ja pidättyväisiä. 

Näitä vertailuja tarkasteltaessa on huomioitava, että kuvailut eivät välttämättä kuvaa muita rotuja kattavasti, vaan ovat vastaajien huomioita kahta rotua vertailtaessa. Espanjanvesikoiraa lukuun ottamatta vastaajilla oli vähän tai ei ollenkaan kokemusta muiden rotujen omistamisesta tai kasvattamisesta.

Sanapilvi barbetia kuvaavista määritelmistä verrattuna espanjanvesikoiraan.

Sanapilvi espanjanvesikoiraa kuvaavista määritelmistä verrattuna barbetiin. Huom! tämä ei välttämättä kuvaa rotua kattavasti, vaan painottaa eroja rotujen välillä.

Sanapilvi barbetia kuvaavista määritelmistä verrattuna portugalinvesikoiraan.

Sanapilvi barbetia kuvaavista määritelmistä verrattuna lagotto romagnoloon.