Kutsu yhdistyksen vuosikokouseen

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 15.2.2020 klo 13.00. Kokouspaikka on Jatapet, Palopellonkatu 1, 04250 Kerava. Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi ilmoita jos olet tulossa kokoukseen 7.2.2020 mennessä sähköpostitse hallitus@barbet.fi.

**

Yhdistyksen sääntömäärinen vuosikokous 15.2.2020

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2020
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Päätetään PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2025 esitetyn ehdotuksen pohjalta (alla)
 12. Päätetään esitetyn Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymisestä vuosille 2021-2025
 13. Päätetään MH-luonnekuvauksen rotuprofiilin hyväksymisestä esityksen mukaan.
 14. Palkitaan vuoden 2019 harrastus- ja näyttelybarbet
 15. Muut asiat.
 16. Kokouksen päättäminen

  ————————————————————

Esitys barbet-rodun PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2015

Esitetään, että PEVISA-ohjelma pidetään ennallaan:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta.

————————————————————

Esitettävät Jalostuksen tavoiteohjelma sekä MH-kuvaus rotuprofiili on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla www.barbet.fi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tervetuloa!
Hallitus

 

This entry was posted in Barbet artikkelit. Bookmark the permalink.