Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen

lauantaina 4.5.2019 klo 13.00 ABC Kolmenkulmassa, Rounionkatu 140, 37150 Nokia.

Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi ilmoita jos olet tulossa kokoukseen 27.4.2019 mennessä sähköpostitse hallitus@barbet.fi. 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Muut asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

 

This entry was posted in Barbet artikkelit. Bookmark the permalink.