Kutsu Barbet Finland ry:n sääntömääräiseen  vuosikokoukseen 22.5.2021

 

Barbet Finland ry järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 22.5.2021  koronavirusepidemian vuoksi verkossa Teamsilla. Näin haluamme tarjota turvallisen tavan osallistua kokoukseen.  

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen – vaikkakin tällä kertaa verkon välityksellä, erilaisessa ympäristössä! Tehdään tästä yhdessä mahdollisimman hyvä kokemus poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 

Vuosikokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.  

Mikäli tekninen häiriö estää jäsenen etäosallistumisen tai yhteys katkeaa kokouksen aikana, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman kyseisen jäsenen osallistumista. 

 

Tiedot kokouksesta  

Kokousaika: 22.5.2021 klo 15.00  

Paikka:  Etäkokous Teams-yhteydellä. Kokous välitetään JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun toimitiloista (Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä), paikalle ei ole mahdollista tulla koronarajoitusten vuoksi. Kutsulinkki ja äänestysavain lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 

 

 

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen su 16.05. mennessä 

 

ILMOITTAUDU: https://link.webropol.com/s/barbet2021  

 

Ennakkoilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 16.5.2021 klo 24.00. Kokousteknisistä syistä myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. Barbet Finland ry:n edustaja tarkistaa ilmoittautuneiden jäsenyyden ja lähettää kokouslinkin, äänestysavaimen ja ohjeet kaikille ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiin viimeistään torstaina 20.5.2021. Jos et saa kokouslinkkiä tai äänestysavainta, tarkista myös sähköpostisi roskapostilaatikko. Mikäli ongelmia ilmenee, ota yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri@barbet.fi  mahdollisimman hyvissä ajoin.

 

Kokouslinkin mukana on myös testimahdollisuus Teams-ympäristöön.  Teams-kokouksen testaaminen järjestetään 21.5. klo 18.00-19.00. 
 

Valtakirjan antaminen 

Jäsenellä on sääntöjen mukaan oikeus antaa valtakirja yhdelle vuosikokoukseen osallistuvalle yhdistyksen jäsenelle, jos ei itse pääse osallistumaan kokoukseen. Lähetä valtakirja asianmukaisine tietoineen osoitteeseen jasensihteeri@barbet.fi 16.5.2021 klo 24.00 mennessä. Valtakirjan saajan tulee ilmoittaa valtakirjan antaja, ja hänen yhteystietonsa oman ilmoittautumisensa yhteydessä.  

 

Tervetuloa, Barbet Finland ry:n hallitus 

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2021
 9. Valitaan hallituksen  jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Tiedotusasia rotujärjestön vaihtamisen etenemisestä
 12. Kokouksen päättäminen

 

This entry was posted in Barbet artikkelit. Bookmark the permalink.