Kasvattajalle

 


Harkitsetko kasvatusta tai haluatko teettää vaikka vain yhden pentueen barbet-nartullasi?

Allaolevista linkeistä löytyy tärkeimmät rotua koskevat säännöt ja ohjeet, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin pentuesuunnitelmia tehdessä.

Rodun PEVISA-säännöt 
PEVISA-säännöt vaikuttavat mm. pentujen rekisteröintiin, joten niiden täyttyminen ennen astutusta kannattaa varmistaa.

Barbetin jalostuksen toimintaohje 
Jalostuksen toimintaohjeella pyritään pitämään rodun kasvatus korkealla tasolla. Kasvattaja voi täyttää jalostustiedustelun, jonka mukaan vaatimusten täyttyminen tarkistetaan. Kasvattajan tulee varmistaa suunnitellun uroksen omistajalta ainakin alustava lupa uroksen käyttöön, sekä tiedustelussa kysytyt kohdat uroksen osalta.

Barbetin JTO 
Jalostuksen tavoiteohjelmassa on esitetty rodun historiaa, nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden näkökohtia mm. terveyden ja populaation monimuotoisuuden kannalta. JTO auttaa kasvattajaa ymmärtämään rotukohtaiset haasteet ja harvalukuisen rodun kasvatuksen erityispiirteet. Jokaisella barbet-pentueella on huomattava merkitys koko populaation kannalta!

Uroksen valinta
Jalostusuroslistalla on suomalaisia jalostukseen tarjottuja uroksia. Vaadittavat PEVISA- ja toimintaohjevaatimukset eivät välttämättä ole kaikilla ajantasalla, joten kasvattajan tulee sopia uroksen omistajan kanssa esim. terveystarkastusten teettämisestä hyvissä ajoin. 
Muita uroksia voi tarkastella mm. KoiraNetistä ja tiedustella niiden käyttöä jalostukseen suoraan omistajilta tai kasvattajilta. 
Ulkomaisten jalostusurosten tietoja löytyy parhaiten eri maiden barbet-yhdistysten sivuilta.
Jalostustoimikunta ei anna urossuosituksia.

Kennelliiton ohjeet ja vaatimukset kasvatuksen osalta
Rotukohtaisten ohjeiden ja sääntöjen lisäksi Kennelliitto ohjeistaa ja säätelee rotukoirien kasvatusta yleensä. Näistä löytyy tarkemmin tietoa esim. Kennelliiton sivuilta ja voimassa olevasta koirarekisteriohjeesta. Kasvattaja on itse vastuussa siitä että toimii näiden ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Näiden lisäksi kasvatukseen liittyvää tietoa löytyy runsaasti netistä ja alan kirjallisuudesta. 

Barbet Finland ry:n jäsenkasvattajat saavat halutessaan yhteystietonsa kasvattaja-sivulle. Ota yhteyttä hallitukseen (hallitus @ barbet.fi).