Kasvattajalle

 


Harkitsetko kasvatusta tai haluatko teettää vaikka vain yhden pentueen barbet-nartullasi?

Allaolevista linkeistä löytyy tärkeimmät rotua koskevat säännöt ja ohjeet, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin pentuesuunnitelmia tehdessä.

Rodun PEVISA-säännöt 
PEVISA-säännöt vaikuttavat mm. pentujen rekisteröintiin, joten niiden täyttyminen ennen astutusta kannattaa varmistaa.

Barbetin jalostussuositukset 
Jalostussuosituksilla pyritään pitämään rodun kasvatus korkealla tasolla. Kasvattaja voi tarkistuttaa jalostussuositusten täyttymisen täyttämällä jalostustiedustelun. Kasvattajan tulee varmistaa suunnitellun uroksen omistajalta ainakin alustava lupa uroksen käyttöön, sekä tiedustelussa kysytyt kohdat uroksen osalta. Jalostustiedustelun tekeminen vaaditaan yhdistyksen kasvattajalistalla olevilta kasvattajilta.

Barbetin JTO 
Jalostuksen tavoiteohjelmassa on esitetty rodun historiaa, nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden näkökohtia mm. terveyden ja populaation monimuotoisuuden kannalta. JTO auttaa kasvattajaa ymmärtämään rotukohtaiset haasteet ja harvalukuisen rodun kasvatuksen erityispiirteet. Jokaisella barbet-pentueella on huomattava merkitys koko populaation kannalta!

Uroksen valinta
Urosen valintaan kannattaa paneutua huolella. Sopivan uroksen valintaan vaikuttaa moni tekijä, sukulaisuusaste, terveys, luonne, rakenne ja koko, ym. Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmä on hyvä työkalu uroksen valintaan, sieltä löytyy uroksen perustiedot.
Ulkomaisten jalostusurosten tietoja löytyy parhaiten eri maiden barbet-yhdistysten sivuilta.
Jalostustoimikunta ei anna urossuosituksia.

Kennelliiton ohjeet ja vaatimukset kasvatuksen osalta
Rotukohtaisten ohjeiden ja sääntöjen lisäksi Kennelliitto ohjeistaa ja säätelee rotukoirien kasvatusta yleensä. Näistä löytyy tarkemmin tietoa esim. Kennelliiton sivuilta ja voimassa olevasta koirarekisteriohjeesta. Kasvattaja on itse vastuussa siitä että toimii näiden ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Näiden lisäksi kasvatukseen liittyvää tietoa löytyy runsaasti netistä ja alan kirjallisuudesta. 

Barbet Finland ry:n jäsenkasvattajat saavat halutessaan yhteystietonsa kasvattaja-sivulle. Ota yhteyttä hallitukseen (hallitus @ barbet.fi).