Rotukatselmus

 

 

Innokas vesinoutoon lähtö. Nuutuksen Drio rotukatselmuksessa 2017

 

Mikä se on?

Rotukatselmus on koiran arviointitilaisuus, jonka tarkoituksena on saada näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa koirista. Rotukatselmuksessa on kolme osaa, A: ulkomuodon arviointi, B: käyttäytymisen ja käyttöominaisuuksien arviointi sekä koiran rakenteen mittaus. Rotukatselmuksen järjestää barbettien jalostustoimikunta yhdessä Barbet Finland ry:n kanssa. Katselmus suoritetaan käyttäen rotukatselmuslomakkeita (A ja B kuten yllä), ja siinä käydään läpi kaikki rotumääritelmässä mainitut seikat.

Mitä se ei ole?

Rotukatselmus EI ole kilpailu, eikä koiria laiteta paremmuusjärjestykseen. Katselmuksessa ei myöskään anneta arvosanoja eikä koiria hylätä.

Kuka voi osallistua?

Katselmus ole tarkoitettu ainoastaan jalostuskoirille, vaan tarkoituksena on saada kerättyä tietoa barbettien ominaisuuksista mahdollisimman laajasti – eli katselmukseen voi (ja sitä toivotaan) osallistua kaikki barbetit. Jotta rodun tilanteesta saataisiin mahdollisimman kattava kuva, ja ajan kuluessa myös arvioita ominaisuuksien periytyvyydestä ja mahdollisista muutoksista, myös koirat, joita ei ole käytetty/tarkoitus käyttää jalostukseen antavat arvokasta tietoa. Erityisen tervetulleita ovat koirat, jotka eivät ole käyneet (tai ei voida viedä) näyttelyissä, sillä nekin ovat todennäköisesti jonkun jalostukseen käytettävän koiran sukulaisia. Eli myös esim. purentavikaiset, kivesvikaiset ja kastroidut koirat ovat tervetulleita katselmukseen. Toisaalta näyttelyarvosteluissa ei koskaan anneta arvioita kaikista ominaisuuksista, joten paljon näyttelyissä käyneetkin saavat katselmuksessa varmasti uutta tietoa koiran ominaisuuksista.

Koska tarkoituksena on saada kuva rodun tilanteesta, tulisi koirien olla täysikasvuisia. Alaikäraja katselmuksessa on 18 kk.

Kussakin rotukatselmustilaisuudessa etusija on koirilla, jotka tulevat katselmukseen ensikertaa. Mikäli paikkoja on vapaana, voivat aiemmin katselmuksessa käyneetkin osallistua.

Koira ei tarvitse erityiskoulutusta, eikä siltä vaadita erityistaitoja rotukatselmusta varten.

Mitä siellä tapahtuu?

Rotukatselmus ei ole ryppyotsainen tilaisuus, vaikka koirien arviointi aivan asiallisesti ja asiantuntevasti suoritetaankin. Katselmuksen kulku käydään pääpiirteissään läpi tapahtuman alussa, ja ohjeistusta saa tarpeen mukaan koko katselmuksen ajan. Neuvoa voi kysyä missä tilanteessa tahansa.

Rotukatselmuksen ulkomuoto-osion suorittaa ulkomuototuomarin pätevyyden omaava henkilö ja käyttäytymiseosion rodunomaiseen kokeeseen koulutettu henkilö. Sihteerinä toimii jalostustoimikunnan jäsen tai muu asiaan perehdytetty henkilö.

Jokainen koira käydään yksilöllisesti läpi vuorollaan rotukatselmuslomakkeen mukaan ja siitä otetaan tarvittavat mitat.

Käyttäytymisosuuden arvioinnissa koirat ovat osittain myös ryhmässä (kytkettyinä), jotta suhtautuminen toisiin koiriin voidaan arvioida. Koira pidetään kytkettynä katselmuksen aikana, paitsi arvioijan ohjeiden mukaan joissakin käyttäytymisosuuden osioissa (esim. uiminen ja nouto).

Katselmus toimitetaan koiran ehdoilla, eikä sitä pakoteta liian stressaaviin tilanteisiin. Mikäli tietää koiransa esim. pelkäävän pauketta (käyttäytymisosuudessa testataan ääniherkkyyttä starttipistoolilla), voi asiasta mainita etukäteen ja kyseinen osa-alue voidaan jättää tekemättä. Mikäli koira ei esim. ui, tulee asiasta merkintä kyseiseen kohtaan, mutta muuten asia ei vaikuta katselmuksen jatkamiseen (eli katselmusta ei keskeytetä eikä koiraa hylätä, vaikka se ei ”suorittaisi” jotain osa-aluetta).

Kaikista katselmukseen osallistuvista koirista otetaan katselmuksen yhteydessä valokuvat, jotka myös julkaistaan lausuntojen yhteydessä.

Yksityiskohtaisemmin katselmuksen osa-alueet käyvät ilmi rotukatselmuslomakkeista A:ulkomuoto ja B: käyttäytyminen ja käyttöominaisuudet (katso jo katselmoitujen koirien lomakkeet).

Mitä se maksaa?

Rotukatselmuksen kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus osallistua katselmukseen. Yhdistys osallistuu katselmuksen kustannuksiin mahdollisuuksien ja hallituksen päätöksen mukaan. Osanottomaksusta ilmoitetaan kunkin järjestettävän katselmuksen yhteydessä.

Mitä osallistuvilta koirilta vaaditaan?

  • Riittävä ikä (katso yllä)

  • Voimassa olevat rokotukset Kennelliiton määräysten mukaan (rokotustodistus  mukaan!)

  • Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) ja rekisteritodistus koiran identiteetin toteamiseksi

  • Turkin pituus tulisi olla riittävä (noin 3 cm), jotta karvan laadun voi arvioida. Koira voi olla ”koti-” tai ”käyttötrimmissä”, mutta huolehdithan siitä että se on puhdas ja takuton.

  • Juoksuinen narttu voi osallistua katselmukseen, mutta ilmoitathan asiasta järjestäjille, jotta asia voidaan ottaa huomioon esim. koirien arviointijärjestyksessä

  • Tarttuvaa tautia sairastava koira ei saa osallistua katselmukseen.

  • Kantavien ja synnyttäneiden narttujen osalta noudatetaan Kennelliiton yleistä ohjeistusta, eli kantava narttu 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

  • Koska rotukatselmuksen ulkomuoto-osio on Kennelliiton virallistama tapahtuma, ja sen tulokset kirjataan KoiraNettiin, tapahtumassa on voimassa antidopingsääntö.

  • Koiran tulee hyväksyä vieraan ihmisen käsittelyä niin että se voidaan arvioida.

Mitä koiran omistaja/kasvattaja rotukatselmuksesta saa?

Koiranomistaja saa tarkastuksesta varsin kattavan arvioinnin koirastaan ja kasvattajat voivat halutessaan hyödyntää tuloksia kasvatustyössään. Katselmukseen osallistumalla voi omistaja saada myös hyvän mielen, tietäessään että edistää näin rodun kasvatustoimintaa.

Koiran omistajalle lähetetään kopiot katselmuslomakkeista katselmuksen jälkeen.  Rotukatselmuslausunnot ovat julkisia, ne julkaistaan Barbet Finland ry:n nettisivuilla ja mahdollisesti myös esim. vuosikirjoissa ja/tai jäsenlehdessä.

Milloin niitä järjestetään?

Jatkossa katselmuksia pyritään järjestämään noin joka toinen vuosi. Mikäli kiinnostusta ja kysyntää on, katselmuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää useamminkin. Järjestettävistä katselmuksista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla.