Pentuvälitys

Pennunostajalle

Pentuvälityksessä on kasvattajien jalostustomikunnalle ilmoittamat pentueet ja pentuesuunnitelmat. Pentua harkitsevan kannattaa olla yhteydessä suoraan kasvattajiin ja tiedustella myös kasvattajien pidemmän tähtäimen suunnitelmia. Tällöin on myös hyvä mahdollisuus keskustella kasvattajan tavoitteista tulevien pentueiden suhteen sekä millaisia koteja kasvattajat pennuille etsivät.

Pennunostaja saa kasvattajalta tietoa pennun vanhemmista ja lähisukulaisista.  Pennunostajan kannattaa pyytää em. tiedot kirjallisena. Kennelliitto velvoittaa myös kasvattajia antamaan kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet pennunostajille. Mikäli koirassa ilmenee sairauksia, omistajaa pyydetään informoimaan jalostustoimikuntaa asiassa.

Mm. Kennelliiton sivuilta löytyy paljon hyödyllistä pennun hankintaan liittyvää tietoa. Hankikoira.fi-sivustolle on kerätty tietoa eri roduista, pennun hankinnasta, ja koiran omistamisesta. Siellä voi myös testata omaa koiratietämystään. 

 

Pentueilmoitukset   

  *   Yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan 15.1.2019 alkaen ainoastaan pentueita joista on ennen astutusta tehty jalostustiedustelu. (Perustelluissa poikkeustapauksissa, jos esim. urosta joudutaan viimetipassa vaihtamaan, voidaan tiedustelu hyväksyä myös jos se on tehty välittömästi astutuksen jälkeen). Huom. jatkossakin välitykseen voidaan ottaa yhdistelmiä jotka eivät välttämättä täytä kaikkia toimintaohjeen sääntöjä, mutta kuten nytkin, ne mainitaan ilmoituksessa.
  *   Pentuvälitykseen otetaan ilmoituksia vain kasvattajilta jotka ovat allekirjoittaneet Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Kasvattajasitoumus löytyy Kennelliiton sivuilta.

Pentueilmoitus on Barbet Finland ry:n jäsenille maksuton. Muille ilmoitus maksaa 25 €.  Kasvattajan tulee päivittää pentueilmoituksen tiedot kun narttu on astutettu, kun pentue on syntynyt ja kun ilmoituksen saa poistaa. Pentueissa vapaana olevien pentujen tilanteesta kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälittäjälle vähintään kahden viikon välein. Mikäli tietoja ei päivitetä, pentueilmoitus voidaan poistaa.

Pentueilmoitukset on jaettu kahteen ryhmään, ne jotka täyttävät PEVISA-vaatimukset ja jalostussuositukset ja ne jotka eivät täytä niitä kaikilta osin.

Pentueilmoitukset voi lähettää osoitteeseen jalostus @ barbet.fi.

 

PEVISA:n ja jalostussuositusten vaatimukset täyttävät yhdistelmät:

Syntyneet pentueet 

Ei pentueita tällä hetkellä

Astutukset

Ei pentueita tällä hetkellä

Suunnitteilla olevat pentueet

Yhdistelmät jotka eivät täytä PEVISA:n ja jalostussuositusten vaatimuksia:

Syntyneet pentueet 

Syntynyt 14.4.
7 narttua, 2 urosta

 Kasvattaja Heli Stormi
0407735579
helistormi @ hotmail.com
 Yhdistelmä Emä Isä
Vanhemmat Karhulan Artemis
FI54395/19
Jolandan Happy Joe
FI17972/18
Lonkat A/A  A/B
Kyynärät  0/0 0/0
Silmät Distichiasis: todettu  ok
Aikaisemmat jälkeläiset Suomessa 0 0
Lisätiedot   Pentuja odotetaan syntyväksi huhtikuun puolessa välissä ja niille etsitään metsästäviä tai muuten harrastavia koteja. Emo on metsästyskäytössä, hakee ilmavainulla ja seisoo riistaa.
Yhdistelmä ei täytä jalostussuosituksia sen osalta, että uroksella ei ole näyttelytulosta tai rotukatselmusta suoritettuna. Yhdistelmän sukutaulu Jalostustietojärjestelmässä

Astutukset

Ei pentueita tällä hetkellä

Suunnitteilla olevat pentueet

Ei pentueita tällä hetkellä