Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

 

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa kattavasti tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO on hyvä tietopaketti rodusta kiinnostuneelle, ja antaa arvokasta tietoa kasvattajalle rodun tilanteesta ja mahdollisista ongelmista. 

Tällä hetkellä voimassa oleva barbetin JTO on jo neljäs rodulle hyväksytty ohjelma tai sen päivitys, ja on voimassa vuodet 2021-2025. Jalostuksen tavoiteohjelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla alla olevaa JTO:n kansikuvaa.