Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

 

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa kattavasti tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO on hyvä tietopaketti rodusta kiinnostuneelle, ja antaa arvokasta tietoa kasvattajalle rodun tilanteesta ja mahdollisista ongelmista. 

Tällä hetkellä voimassa oleva barbetin JTO on jo kolmas rodulle hyväksytty ohjelma tai sen päivitys, ja on voimassa vuodet 2016-2020. 

Vuosille 2021-2025 laadittu JTO on hyväksytty Kennelliitossa. Se on nähtävänä kokonaisuudessaan täällä.

 

 

JTO 2016-2020 
2017 päivitetyt valikoidut taulukot: