Jalostustiedustelu

Kasvattajaa pyydetään lähettämään jalostustiedustelu hyvissä ajoin, mieluiten vähintään kuukautta ennen arvioitua juoksun alkua. Myös myöhemmin tulleet tiedustelut käsitellään mahdollisuuksien mukaan.

Jalostussuositukset löytyvät täältä. PEVISA-määräykset löytyvät täältä.

Täytä lomake huolellisesti, ja vastaa kaikkiin kohtiin. Jos pyydettyä tietoa, esim. terveystulosta ei ole, vastaa “puuttuu”. TARKISTA vielä että kaikki antamasi tiedot ovat oikein, virheelliset tiedot hidastavat tiedustelun käsittelyä huomattavasti. Jos virallinen tieto (esim. terveys- tai näyttelytulos) ei näy KoiraNetissä, lähetä siitä kopio jalostustoimikunnalle sähköpostitse. 

Mikäli toista urosehdokasta ei ole, kohdan “2. Uros” voi jättää tyhjäksi.

Kun olet lähettänyt lomakkeen, varmista että sivun alalaitaan tulee teksti “Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!” Mikäli näin ei ole, tarkista että olet vastannut kaikkiin vaadittaviin kohtiin, ja koeta lähettää lomake uudestaan. Ongelmatilanteissa ota yhteys jalostustoimikuntaan jalostus @ barbet.fi.

  Kasvattajan tiedot

  Kennelnimi

  Nimi

  Osoite

  Postitoimipaikka

  Puhelin

  Sähköposti

  Nettisivut

  Oletko allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen? kylläen
  Oletko suorittanut hyväksytysti Suomen Kennelliiton kasvattajakurssin? kylläen
  Oletko Barbet Finland ry:n jäsen? kylläen

  Nartun juoksu

  Arvioitu juoksun alkamisaika

  Pentuvälitys

  Pentuesunnitelma voidaan haluttaessa lisätä pentuvälitykseen jo ennen astutusta, kun jalostuslausunto on annettu. Kasvattajan tulee ilmoittaa jalostustoimikunnalle kun astutus on tapahtunut (tai jos se ei toteudu) ja kun pentue on syntynyt.

  Lisätäänkö pentuesuunnitelma pentuvälitykseen heti lausunnon antamisen jälkeen?
  kylläei, ilmoitan asiasta myöhemmin
  Mahdolliset lisätiedot pentuvälitysilmoitukseen

  Jalostusyhdistelmän tiedot

  Nartun tiedot

  Nimi

  Rekisterinumero

  Syntymäaika

  Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten lukumäärä

  Nartun edellisen pentueen syntymäpäivä

  Virallinen lonkkakuvaustulos

  Virallinen kyynärkuvaustulos

  Virallinen selkäkuvaustulos

  Virallinen silmätutkimuslausunto

  Silmätutkimuksen päivämäärä

  Onko todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä sairaus?

  Onko todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä vika tai sairaus?

  Koiran paras näyttelytulos

  Onko koiralle tehty jalostuskatselmus? kylläei
  Onko koira saanut joskus näyttelyssä tai kokeessa arvostelun "hylätty" aran tai aggressiivisen luonteen vuoksi?
  kylläei

  1. Uroksen tiedot

  Nimi

  Onko koiran omistaja suomalainenulkomaalainen
  Rekisterinumero

  Syntymäaika

  Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten lukumäärä

  Virallinen lonkkakuvaustulos

  Virallinen kyynärkuvaustulos

  Virallinen selkäkuvaustulos

  Virallinen silmätutkimuslausunto

  Silmätutkimuksen päivämäärä

  Onko todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä sairaus?

  Onko todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä vika tai sairaus?

  Koiran paras näyttelytulos

  Onko koiralle tehty jalostuskatselmus? kylläei
  Onko koira saanut joskus näyttelyssä tai kokeessa arvostelun "hylätty" aran tai aggressiivisen luonteen vuoksi?
  kylläei
  Olen sopinut alustavasti uroksen jalostuskäytöstä uroksen omistajan kanssa
  kylläei
  Olen varmistanut antamani uroksen tiedot oikeiksi uroksen omistajalta kylläei
  Suostun, että tämä jalostustiedustelu lähetetään uroksen omistajalle. kylläei
  Uroksen omistajan sähköposti

  2. Uroksen tiedot

  Urokset vaihtoehtoisia, tarkoitus käyttää jompaa kumpaaAikomuksena tehdä kaksoisastutus

  Nimi

  Onko koiran omistaja suomalainenulkomaalainen
  Rekisterinumero

  Syntymäaika

  Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten lukumäärä

  Virallinen kyynärkuvaustulos

  Virallinen lonkkakuvaustulos

  Virallinen selkäkuvaustulos

  Virallinen silmätutkimuslausunto

  Silmätutkimuksen päivämäärä

  Onko todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä sairaus?

  Onko todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus? kylläei
  Mikäli vastasit "kyllä", mikä vika tai sairaus?

  Koiran paras näyttelytulos

  Onko koiralle tehty jalostuskatselmus? kylläei
  Onko koira saanut joskus näyttelyssä tai kokeessa arvostelun "hylätty" aran tai aggressiivisen luonteen vuoksi?
  kylläei
  Olen sopinut alustavasti uroksen jalostuskäytöstä uroksen omistajan kanssa
  kylläei
  Olen varmistanut antamani uroksen tiedot oikeiksi uroksen omistajalta kylläei
  Suostun, että tämä jalostustiedustelu lähetetään uroksen omistajalle. kylläei
  Uroksen omistajan sähköposti

  Lisätietoja

  Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi

  allekirjoitus
  päivämäärä