BARBETIN PEVISA 2021-2025 HYVÄKSYTTY KENNELLIITOSSA

Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman barbetille vuosiksi
2021-2025. Ohjelma pysyy entisellään, eli PEVISA-vaatimukset eivät
muutu nykyisestä. Voimassa olevat ja vuosien 2021-2025
PEVISA-vaatimukset ovat:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D.
Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä.
Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin
kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen
pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä
silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset,
jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista
urosta.

This entry was posted in Barbet artikkelit. Bookmark the permalink.