Kutsu yhdistyksen vuosikokouseen

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 15.2.2020 klo 13.00. Kokouspaikka on Jatapet, Palopellonkatu 1, 04250 Kerava. Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi ilmoita jos olet tulossa kokoukseen 7.2.2020 mennessä sähköpostitse hallitus@barbet.fi.

**

Yhdistyksen sääntömäärinen vuosikokous 15.2.2020

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2020
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Päätetään PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2025 esitetyn ehdotuksen pohjalta (alla)
 12. Päätetään esitetyn Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymisestä vuosille 2021-2025
 13. Päätetään MH-luonnekuvauksen rotuprofiilin hyväksymisestä esityksen mukaan.
 14. Palkitaan vuoden 2019 harrastus- ja näyttelybarbet
 15. Muut asiat.
 16. Kokouksen päättäminen

  ————————————————————

Esitys barbet-rodun PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2015

Esitetään, että PEVISA-ohjelma pidetään ennallaan:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta.

————————————————————

Esitettävät Jalostuksen tavoiteohjelma sekä MH-kuvaus rotuprofiili on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla www.barbet.fi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tervetuloa!
Hallitus

 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Kutsu yhdistyksen vuosikokouseen

Rotuprofiili MH-luonnekuvaukseen

EDIT 1.2.2020 Vuosikokouksessa hyväksyttäväksi ehdotettava versio rodun MH-luonnekuvauksen rotuprofiiliksi on nähtävillä viestin alaosassa olevan linkin takana.

 

Barbetilla ei ole vielä rotuprofiilia MH-luonnekuvausta varten. Kennelliitto suosittelee kaikille roduille tehtäväksi profiilin, jossa määritellään rodulle ihanteelliset, hyväksyttävät, neutraalit, ei-toivottavat ja hylätyt käytökset osa-alueittain. 

Jalostustoimikunnassa on tehty alustava ehdotus barbetin rotuprofiiliksi. Se on nähtävillä alla olevan linkin takana, ja sitä voi kommentoida vuoden 2019 loppuun saakka. Rotuprofiili on tarkoitus sisällyttää uuteen Jalostuksen toimintaohjeeseen, ja se hyväksytetään Kennelliitossa. 

Kommenttien tulee olla selkeitä, ja mielellään kohdistua nimettyihin osa-alueisiin ja kohtiin. Kommentit tulee lähettää sähköpostilla jalostustoimikunnalle jalostus@barbet.fi 31.12.2019 mennessä.

HUOM. alla oleva ehdotus 1. on muokattu kommettien perusteella uudeksi vuosikokouksessa ja Kennelliitossa hyväksyttäväksi versioksi, joka on esitetty linkissä  Ehdotus 2. 

Ehdotus 1. kommenteille:
Ehdotus MH-luonnekuvauksen rotuprofiiliksi

Ehdotus 2. hyväksyttäväksi:
MH-luonnekuvauksen rotuprofiili hyväksyttäväksi

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Rotuprofiili MH-luonnekuvaukseen

Jäsenkampanja

Barbet-yhteisön vahvistamiseksi toteutamme jäsenkampanjan 1.12.2019 – 15.2.2020. Kampanjan aikana jäsenmaksu on vain 5 €! Jäsenyys kestää kuluvan toimikauden loppuun eli kevääseen 2020.

Uutena jäsenenä pääset nauttimaan jäseneduista välittömästi mm.

 • Joulukuussa ilmestynyt sähköinen jäsenlehti BARBET 2/2019
 • Helmikuun vuosikokouksen yhteydessä pidettävä ulko­muoto- ja rakenneluento
 • 20% alennuksen uusista MyDogDNA2019 –testeistä
 • Barbet Finlandin logolla IloWillan tuotteita (vuoden 2020 alusta alkaen)
 • kasvattajille ilmainen pentuvälitys yhdistyksen sivuilla

 Liity mukaan jo tänään ja täytä jäsenhakemus!

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Jäsenkampanja

Barbet Finland ry:n vuosikokous 15.2.2020

Barbet Finlland ry:n vuosikokous pidetään 15.2.2020 Keravalla Jatapetin tiloissa. Tarkemmat tiedot ja varsinainen kokouskutsu julkistetaan myöhemmin. HUOM. aiemmin ilmoitettu kokouksen yhteydessä pidettävä luento on peruutettu luennoitsijalle tulleen pakottavan esteen vuoksi.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbet Finland ry:n vuosikokous 15.2.2020

Yhteistyössä IloWillan kanssa

Barbet Finland logolla mieluisia tekstiilejä!
Voit tilata Barbet Finlandin logolla tuotteita IloWillan Barbet Shopin kautta vuoden alusta 2020.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Yhteistyössä IloWillan kanssa