Barbetin jalostustoimikunnan kokoonpano on muuttunut

Pitkäaikainen jalostustoimikunnan jäsen Reetta Ahola päätti jäädä pois toimikunnasta 8.8.2023 alkaen. Reetan panos jalostustoimikunnan toimintaan on ollut pitkäjänteistä ja arvokasta. Yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta kiittävät Reettaa hyvästä yhteistyöstä useiden vuosien aikana.

Jalostustoimikuntaan valittiin hakumenettelyn mukaisesti uutena jäsenenä Paula Horne. Paula aloitti toimikunnassa 10.8.2023.

Jalostustoimikunnan toiminta jatkuu entisellään.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbetin jalostustoimikunnan kokoonpano on muuttunut

Vuosikokous 2023

KUTSU BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
VUOSIKOKOUKSEEN 22.4.2023

Barbet Finland ry järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 22.4.2023 hybridikokouksena Jyväskylässä ja etäyhteydellä Teamsissä. Näin haluamme tarjota monelle jäsenelle mahdollisuuden osallistua kokoukseen.
Vuosikokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.
Vuosikokouksessa käsitellään ehdotusta yhdistää barbetien terveysrahaston varat yhdistyksen varoihin.

Tiedot kokouksesta 
Kokousaika: 22.4.2023 klo 13.00
Paikka: JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimitilat, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kutsulinkki ja äänestysavain lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta.

Etäosallistuminen
Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -kokouspalvelua verkossa. Osallistuaksesi kokoukseen tarvitset laitteen (tietokone, tabletti tai älypuhelin), internet-yhteyden sekä sähköpostin. Suosittelemme ensisijaisesti kokoukseen osallistumista tietokoneella. Osallistumislinkki ja äänestysavain lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Etäosallistujilla on mahdollisuus pyytää puheenvuoroja kokouksen aikana sekä äänestää sähköisellä lomakkeella.
Mikäli tekninen häiriö estää jäsenen etäosallistumisen tai yhteys katkeaa kokouksen aikana, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman kyseisen jäsenen osallistumista.

Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään su 16.4.2023 mennessä, jotta osallistumislinkki, äänestysavain ja osallistumisohjeet ehditään lähettää ajoissa. Myös paikalle tulevien jäsenten toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon, jotta kokoustilat voidaan järjestää asianmukaiseksi ja osallistujalle voidaan toimittaa ohjeet kokoustilaan saapumiseksi.

ILMOITTAUDU: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRuV-41p8azxNNnHF4LBmfq-9UQjI2S1daSVpQQTlTMVVXSjFBWDZBNVpVMy4u

Valtakirjan antaminen
Jäsenellä on sääntöjen mukaan oikeus antaa valtakirja yhdelle vuosikokoukseen osallistuvalle yhdistyksen jäsenelle, jos ei itse pääse osallistumaan kokoukseen. Valtakirjan saajan tulee ilmoittaa valtakirjan antaja ja hänen yhteystietonsa oman ilmoittautumisensa yhteydessä. Jäsensihteeri ottaa sitten yhteyttä valtakirjan antajaan valtakirjan saamiseksi.

Tervetuloa!
Barbet Finland ry:n hallitus

ESITYSLISTA
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
9. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle.
12. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.
13. Päätetään terveysrahaston varojen yhdistämisestä yhdistyksen varoihin.
14. Palkitaan vuoden 2022 harrastus- ja näyttelybarbet
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.
16. Kokouksen päättäminen.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Vuosikokous 2023

Tulevia tapahtumia

Barbet Finland järjestää taas monipuolisesti tapahtumia tänäkin vuonna.

Luvassa mm. jäsenille ilmainen MEJÄ-kurssi, rotukatselmus, rotumestaruuskilpailut niin Mejässä kuin rally-tokossa, kasvattajakeskusteluita ja valokuvauskilpailu. Lisätietoja sivulta Tapahtumat.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Jyväskylässä lauantaina 22.4. klo 13. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille huhtikuussa jäsenkirjeenä ja julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla (Ajankohtaista).

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Tulevia tapahtumia

MEJÄ-kurssi Barbet Finland ry:n jäsenille!

Kiinnostaako metsästysjäljestys (mejä)? Barbet Finland järjestää ilmaisen etäkurssin jäsenilleen Teamsilla 20.4.2023! Kurssi alkaa klo 18.

Kurssilla käsitellään mejän alkeita, ja se sopii kaikille lajista kiinnostuneille. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot lajiin ja valmiuden maastoharjoituksiin. Kouluttajana toimii Mikko Vaarala, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus mejä-harrastuksesta.

Ilmoittaudu sähköpostilla: taina@horne.fi 10.4. mennessä. Laita sähköpostin otsikoksi "Mejäkurssi 2023" ja sähköpostiin oma nimesi ja vahvista, että olet yhdistyksen jäsen.

Tervetuloa!

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on MEJÄ-kurssi Barbet Finland ry:n jäsenille!

Vuoden 2022 näyttely- ja harrastusbarbetin valinta

Taas on aika valita menestyksekkäimmät barbetit sekä näyttely- että harrastuspuolelta. Osallistuakseen koiran omistajan on itse lähetettävä koiran tulokset tarkistettavaksi. Valinnan säännöt ja pisteytyksen löytää yhdistyksen nettisivuilta: https://barbet.fi/platform/tapahtumat/vuoden-barbet/
Mukaan lasketaan vuonna 2022 saavutettuja tuloksia.
Tulokset ja tiedot tulee lähettää nettisivulla annettuun sähköpostiosoitteeseen 31.3.2023 mennessä.
Vuoden 2022 näyttelybarbet ja harrastusbarbet julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Vuoden 2022 näyttely- ja harrastusbarbetin valinta