Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 15.9.2018

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 15.9.2018 klo 13.00 Keljonkankaan ABC:llä, Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään rotujärjestön vaihtamista.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi 7.9. mennessä osoitteella hallitus@barbet.fi

Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on  Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 15.9.2018

Barbetin rotukatselmus virallistettu Kennelliitossa

Barbetin rotukohtainen rotukatselmus on hyväksytty rodun viralliseksi jalostustarkastukseksi Kennelliitossa 7.6.2018. Barbet on Suomessa ensimmäinen rotu, jonka oma katselmus on saanut virallisen statuksen. 

Vuoden 2018 rotukatselmus on ikävä kyllä jouduttu peruuttamaan ulkomuototuomarin sairausloman vuoksi. 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbetin rotukatselmus virallistettu Kennelliitossa

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen tietosuojaselosteeseen Barbet Finland ry:n jäsenrekisteristä voi tutustua täällä

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Ulkomuototuomarikoulutus barbettien kohdalla laajenee

Uusien ulkomuototuomareiden rotukohtainen koulutus riippuu rodun rekisteröintimääristä niin, että harvalukuisille roduille koulutus koostuu lyhyestä tutustumisesta 0-2 rodun edustajaan koulutustilaisuudessa sekä kirjalliseen materiaaliin. Lukumäärältään suuremmissa roduissa koulutuksessa on arvostelukoe, jossa esiintyy useita eritasoisia rodun edustajia, ja tuomarikokelaat arvostelevat koirat näyttelynomaisesti rotumääritelmään verrattuna. Eli näillä roduilla uusien tuomareiden tuntemus rodusta on selkeästi parempi.

Barbet on ollut harvinaisten rotujen listalla, mutta vuosi sitten huomasimme, että rekisteröintimäärät oikeuttaisivat rodun poistamisen harvinaisten rotujen listalta. Yhdistyksen hallituksen ja jalostustoimikunnan puolesta tehtiin esitys perusteluineen  Kennelliiton ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaavalle siitä, että rotu poistettaisiin listalta. 

Aktiivisuus on palkittu, ja vuoden 2018 alusta voimaan tulleissa säännöissä barbet ei enää ole harvinaisten rotujen listalla, ja täten ulkomuototuomarikoulutus rodun osalta tulee olemaan entistä laajempaa ja uudet ulkomuototuomarit saavat paremman kuvan rodusta.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Ulkomuototuomarikoulutus barbettien kohdalla laajenee

BARBETTIEN SYDÄNVIKOJEN TUTKIMUS

Nyt on käynnistetty tehostettu tutkimus barbeteilla esiintyvien
sydänvikojen selvittämiseksi. Yhteistyötä tehdään kardiologi Maria
Wibergin (Yliopistollinen Eläinsairaala) ja Hannes Lohen
tutkimusryhmän kanssa.
Jotta tutkimusaineistoa saataisiin tarpeeksi, olisi tärkeää, että
kaikki mahdolliset tapaukset saataisiin kartoitettua. Eli ottaisitko
ystävällisesti yhteyttä jalostustoimikuntaan (jalostus@barbet.fi) jos
sinulla on/on ollut barbet joka/jolla
– on kuollut hyvin äkillisesti. Mikä on arvioitu kuolinsyy? (diagnosoitu tarkasti vai saatu arvio kuolinsyystä)
– on kuollut todetusti sydänongelman johdosta
– on todettu jonkinlainen sydänvika

Mikäli sydänvika on todettu, eläinlääkärin tai kuolemantapauksissa
mahdollinen patologin lausunto olisi erityisen tärkeää saada
keskitetysti toimitettua tutkijoille. Eli jos koirastasi tällainen on,
voisitko lähettää myös sen jalostustoimikunnalle.

Huom. jos koirastasi on jo otettu Koirangeenit-näyte (Hannes Lohen tutkimusryhmä), ja sen jälkeen sillä on todettu sydänvika tai se on äkillisesti kuollut, muistathan päivittää tiedot tutkimusryhmän sivuilta löytyvällä lomakkeella (https://www.koirangeenit.fi/).

Kaikki tieto on tärkeää: mikäli syitä, ja mahdollinen periytyvyys
saataisiin selvittettyä, voidaan parhaassa tapauksessa vähentää
riskejä, ja esim. tutkia riskialttiita koiria piilevien ongelmien
osalta jo ennen mahdollisia oireita.

Mikäli jatkotutkimukset nähdään aiheelliseksi, barbettien
terveysrahastosta voi hakea tukea kulujen korvaamiseksi.

yhteistyöterveisin
jalostustoimikunta

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on BARBETTIEN SYDÄNVIKOJEN TUTKIMUS