Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen

lauantaina 4.5.2019 klo 13.00 ABC Kolmenkulmassa, Rounionkatu 140, 37150 Nokia.

Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi ilmoita jos olet tulossa kokoukseen 27.4.2019 mennessä sähköpostitse hallitus@barbet.fi. 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Muut asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Barbet Finland rotua harrastavaksi yhdistykseksi

Vuosikokouksen päätöksestä ja yhdistyksen hallituksen hakemuksesta Suomen Kennelliitto on myöntänyt Barbet Finland ry:lle rotua harrastavan yhdistyksen statuksen. Muutos tuo yhdistykselle lisää vastuuta koskien mm. rodun jalostusta ja ulkomuototuomarikoulutusta.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbet Finland rotua harrastavaksi yhdistykseksi

Barbetin terveyskysely

Uusi terveyskysely on avattu yhdistyksen nettisivuilla (Terveys-Barbet terveyskysely). 

Terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta ja seurata siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Tuloksia käytetään mm. rodun uuden Jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISAn pohjaksi.

Toivomme, että mahdollisimman moni barbetin omistaja vastaa kyselyyn. Vain oikean tiedon perusteella voidaan rodun terveystilannetta seurata ja jalostusta ohjata oikeaan suuntaan. 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbetin terveyskysely

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Barbet Finland ry:n ylimääräisessä kokouksessa 15.9.2018 päätettiin yksimielisesti, että yhdistys eroaa nykyisestä rotujärjestöstä Suomen Spanieliliitosta ja hakee jäsenyyttä Suomen Seurakoirayhdistyksestä. 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Yhdistyksen ylimääräinen kokous

 Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 15.9.2018

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 15.9.2018 klo 13.00 Keljonkankaan ABC:llä, Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään rotujärjestön vaihtamista.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi 7.9. mennessä osoitteella hallitus@barbet.fi

Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on  Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 15.9.2018