Tapahtumia 2021

Barbet Finland järjestää taas erilaisia tapahtumia, kokeita ja kursseja vuonna 2021 koronan niin salliessa. Lisätietoja tapahtumista tulee sivulle Tapahtumat – Tapahtumat ja tuloksia 2021 sitä mukaan kun niiden ajankohta ja muut yksityiskohdat selviävät.

Tammikuussa alkaa yhdistyksen järjestämä arkitottelevaisuuskurssi etäkurssina. Katso ilmoittautumisajat ym. ylläolevasta linkistä.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään keväällä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään toukokuussa.

Heinäkuussa tiedossa mm. spanieleiden taipumuskoe ja barbetin rotukatselmus.

Myös muita tapahtumia tiedossa!

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Tapahtumia 2021

BARBETIN PEVISA 2021-2025 HYVÄKSYTTY KENNELLIITOSSA

Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman barbetille vuosiksi
2021-2025. Ohjelma pysyy entisellään, eli PEVISA-vaatimukset eivät
muutu nykyisestä. Voimassa olevat ja vuosien 2021-2025
PEVISA-vaatimukset ovat:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D.
Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä.
Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin
kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen
pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä
silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset,
jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista
urosta.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on BARBETIN PEVISA 2021-2025 HYVÄKSYTTY KENNELLIITOSSA

Rotukatselmus 2020

Vuoden 2020 rotukatselmus pidetään Saarijärvellä 27.-28.6.2020, mikäli koronatilanne sen sallii. Näillä näkymin tilaisuuden järjestäminen näyttää mahdolliselta. Katselmukseen ilmoittautuminen on avoin Barbet Finlandin jäsenille 6.5.-20.5.2020 ja kaikille avoin 31.5.2020 asti. Katselmus koostuu ulkomuoto- ja käyttäytymisosioista sekä koiran mittaamisesta. Ulkomuoto-osio on Kennelliiton viralliseksi hyväksymä jalostustarkastus. Katselmuksen maksu on yhdistyksen jäsenille 20 € ja muille 40 €, näiden lisäksi Kennelliiton lähete katselmukseen maksaa 2 €. Ilmoittautumiset sähköpostilla otsikolla “Rotukatselmus 2020” osoitteeseen jalostus@barbet.fi. Ilmoita koiran virallinen nimi, kutsumanimi, syntymäaika, omistajan/ohjaajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Huom. koronatilanteesta johtuen koiran mukana katselmuksessa saa olla ainoastaan yksi ihminen. 

Lisätietoja rotukatselmuksesta täältä.

Edellisten vuosien katselmustulokset on nähtävillä yhdistysen sivuilla: Kasvatus – Rotukatselmus – Rotukatselmus 2013-2019

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Rotukatselmus 2020

Jalostuksen tavoiteohjelma ja MH-kuvaus rotuprofiili

Barbetin jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021-2015 esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 15.2.2020. Aikarajoituksen vuoksi ohjelmaa ei käydä yksityiskohtaisesti läpi kokouksessa, vaan osallistujien odotetaan tutustuneen siihen etukäteen. Ohjelma on nähtävissä alla olevan linkin kautta.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2021-2025 

MH-luonnekuvauksen rotuprofiili barbetille esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 15.2.2020. Aikarajoituksen vuoksi rotuprofiilia ei käydä yksityiskohtaisesti läpi kokouksessa, vaan osallistujien odotetaan tutustuneen siihen etukäteen. Rotuprofiili on nähtävissä alla olevan linkin kautta.

MH-luonnekuvauksen rotuprofiili barbetille

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Jalostuksen tavoiteohjelma ja MH-kuvaus rotuprofiili

Kutsu yhdistyksen vuosikokouseen

Barbet Finland ry pitää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 15.2.2020 klo 13.00. Kokouspaikka on Jatapet, Palopellonkatu 1, 04250 Kerava. Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@barbet.fi

Tilajärjestelyjen ja kahvitarjoilun vuoksi ilmoita jos olet tulossa kokoukseen 7.2.2020 mennessä sähköpostitse hallitus@barbet.fi.

**

Yhdistyksen sääntömäärinen vuosikokous 15.2.2020

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2020
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Päätetään PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2025 esitetyn ehdotuksen pohjalta (alla)
 12. Päätetään esitetyn Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymisestä vuosille 2021-2025
 13. Päätetään MH-luonnekuvauksen rotuprofiilin hyväksymisestä esityksen mukaan.
 14. Palkitaan vuoden 2019 harrastus- ja näyttelybarbet
 15. Muut asiat.
 16. Kokouksen päättäminen

  ————————————————————

Esitys barbet-rodun PEVISA-ohjelmasta vuosille 2021-2015

Esitetään, että PEVISA-ohjelma pidetään ennallaan:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta.

————————————————————

Esitettävät Jalostuksen tavoiteohjelma sekä MH-kuvaus rotuprofiili on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla www.barbet.fi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tervetuloa!
Hallitus

 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Kutsu yhdistyksen vuosikokouseen