Rotukatselmus 2022

 

Saarijärvellä 2.-3.7.2022

Ilmoittautuminen jäsenille 16.5. alkaen ja kaikille 30.5. alkaen
Osanottomaksu jäsenille 30 € ja ei jäsenille 60 €
Ilmoittautuminen:
sähköpostilla: jalostus@barbet.fi.
Viestin otsikoksi: Rotukatselmus 2022 “koiran virallinen nimi”
Ilmoita viestissä:

 • omat yhteystietosi (nimi, sähköposti, puhelin)
 • oletko Barbet Finland ry:n jäsen
 • koiran virallinen nimi ja kutsumanimi
 • koiran syntymäpäivä

Maksutiedot ja tarkemmat ohjeet lähetetään paikan saaneille. Osallistuminen edellyttää lähetteen tekemistä OmaKoirassa ulkomuoto-osion osalta. Ohjeet tähän lähetetään myöhemmin paikan saaneille. 
Osallistuminen yhtenä päivänä, paikan saaneet voivat esittää toivomuksen päivästä.
Katso rotukatselmuksen ohjeet: https://barbet.fi/platform/jalostus/rotukatselmus/

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Rotukatselmus 2022

KUTSU BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 9.4.2022

Barbet Finland ry järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 9.4.2022 koronavirusepidemian vuoksi verkossa Teamsilla. Näin haluamme tarjota turvallisen tavan osallistua kokoukseen.  

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen – vaikkakin tällä kertaa verkon välityksellä, erilaisessa ympäristössä! Tehdään tästä yhdessä mahdollisimman hyvä kokemus poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 

Vuosikokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.  
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömuutosehdotusta. 

Mikäli tekninen häiriö estää jäsenen etäosallistumisen tai yhteys katkeaa kokouksen aikana, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman kyseisen jäsenen osallistumista. 
 
Tiedot kokouksesta  
Kokousaika: 9.4.2022 klo 13.00  
Paikka: Etäkokous Teams-yhteydellä. Kokous välitetään JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun toimitiloista (Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä), paikalle ei ole mahdollista tulla koronarajoitusten vuoksi. Kutsulinkki ja äänestysavain lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 
 
 
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen su 3.4.2022 mennessä!
 
ILMOITTAUDU: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRuV-41p8azxNNnHF4LBmfq-9UQk9aMklSME84OUc2OE5VR1RXQlFMUko2UC4u
 
Ennakkoilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 3.4.2022 klo 24.00. Kokousteknisistä syistä myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. Barbet Finland ry:n edustaja tarkistaa ilmoittautuneiden jäsenyyden ja lähettää kokouslinkin, äänestysavaimen ja ohjeet kaikille ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiin viimeistään torstaina 7.4.2022. Jos et saa kokouslinkkiä tai äänestysavainta, tarkista myös sähköpostisi roskapostilaatikko. Mikäli ongelmia ilmenee, ota yhteyttä jäsensihteeriin barbetjasensihteeri@gmail.com  mahdollisimman hyvissä ajoin.
 
 
Valtakirjan antaminen 
Jäsenellä on sääntöjen mukaan oikeus antaa valtakirja yhdelle vuosikokoukseen osallistuvalle yhdistyksen jäsenelle, jos ei itse pääse osallistumaan kokoukseen. Lähetä valtakirja asianmukaisine tietoineen osoitteeseen barbetjasensihteeri@gmail.com 3.4.2022 klo 24.00. Valtakirjan saajan tulee ilmoittaa valtakirjan antaja, ja hänen yhteystietonsa oman ilmoittautumisensa yhteydessä.  
 
Tervetuloa, Barbet Finland ry:n hallitus 
 
Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021, sekä toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään sääntömuutosehdotuksesta
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2022
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 12. Tiedotusasia rotujärjestön vaihtamisen vaikutuksista
 13. Kokouksen päättäminen
        
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
 

Yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen päivittämistä osittain muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Sisällöltään merkittävimmät muutokset nykyisiin sääntöihin verrattuna ovat:

 • Yhdistyksen kotipaikan vaihtaminen
 • Jäsenluokkien muuttaminen niin, että nuorisojäsenyys jää pois, kunnia- ja asiantuntijajäsenyys tulevat uutena
 • Jäsenmaksukaudeksi 1.10.-30.9.
 • Hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä

Sääntömuutosehdotus on kokonaisuudessaan esitelty alla, ja löytyy myös yhdistyksen nettisivuilta:  https://barbet.fi/platform/barbet-finland-saantomuutosehdotus/
Salasana sivulle pääsemiseksi on lähetetty jäsenille jäsenkirjeessä. Mikäli et ole saanut jäsenkirjettä, ota yhteys jäsensihteeriin (barbetjasensihteeri @ gmail.com)

 
 
Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on KUTSU BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 9.4.2022

Poikkeus näyttelytuloksen osalta jalostussuosituksissa jatkuu 31.8.2022 asti

Hallituksen ja jalostustoimikunnan päätöksestä poikkeus jalostussuosituksiin näyttelytuloksen osalta jatkuu 31.8.2022 saakka. Eli jos koiralta puuttuu vain näyttelytulos, eikä sillä ole aikaisempaa pentuetta, yhdistelmän katsotaan täyttävän jalostussuositukset. Muut vaatimukset ennallaan.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Poikkeus näyttelytuloksen osalta jalostussuosituksissa jatkuu 31.8.2022 asti

Barbet-kasvatuspäivä 12.2.2022

 

Kasvatuspäivä on jouduttu peruuttamaan koronatilanteen takia. Tilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 

Barbet Finland järjestää kasvatuspäivän 12.2.2022 Vantaalla

Asiaa ja keskustelua barbet-kasvatuksen haasteista, sekä luento koiran rakenteesta ja sen merkityksestä. Luennoitsijana ulkomuototuomari Riitta Niemelä. 
Päivä on tarkoitettu ensisijassa kasvattajille, kasvatusta harkitseville ja (potentiaalisen) jalostusuroksen omistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita!

Lisätietoja jäsenkirjeessä ja jäsenlehdessä vuoden 2022 alussa.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbet-kasvatuspäivä 12.2.2022

Barbet-piirustuskilpailun tulokset

Piirustuskilpailu on ratkennut ja voittajat valittu!

Kilpailuun tuli kaikkiaan 14 teosta, joiden taso oli korkea ja taiteellinen näkemys barbeteista ilmaisuvoimainen ja oivaltava.

Kilpailun tulokset löytyvät Tapahtumia ja tuloksia-sivulta. Kaikki teokset sekä voittajien haastattelu löytyy yhdistyksen jäsenlehdestä BARBET 3/2021

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbet-piirustuskilpailun tulokset