Kutsu Barbet Finland ry:n sääntömääräiseen  vuosikokoukseen 22.5.2021

 

Barbet Finland ry järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina 22.5.2021  koronavirusepidemian vuoksi verkossa Teamsilla. Näin haluamme tarjota turvallisen tavan osallistua kokoukseen.  

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen – vaikkakin tällä kertaa verkon välityksellä, erilaisessa ympäristössä! Tehdään tästä yhdessä mahdollisimman hyvä kokemus poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 

Vuosikokouksen esityslista on tämän kutsun liitteenä.  

Mikäli tekninen häiriö estää jäsenen etäosallistumisen tai yhteys katkeaa kokouksen aikana, kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman kyseisen jäsenen osallistumista. 

 

Tiedot kokouksesta  

Kokousaika: 22.5.2021 klo 15.00  

Paikka:  Etäkokous Teams-yhteydellä. Kokous välitetään JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun toimitiloista (Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä), paikalle ei ole mahdollista tulla koronarajoitusten vuoksi. Kutsulinkki ja äänestysavain lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 

 

 

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen su 16.05. mennessä 

 

ILMOITTAUDU: https://link.webropol.com/s/barbet2021  

 

Ennakkoilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 16.5.2021 klo 24.00. Kokousteknisistä syistä myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. Barbet Finland ry:n edustaja tarkistaa ilmoittautuneiden jäsenyyden ja lähettää kokouslinkin, äänestysavaimen ja ohjeet kaikille ilmoittautuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiin viimeistään torstaina 20.5.2021. Jos et saa kokouslinkkiä tai äänestysavainta, tarkista myös sähköpostisi roskapostilaatikko. Mikäli ongelmia ilmenee, ota yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri@barbet.fi  mahdollisimman hyvissä ajoin.

 

Kokouslinkin mukana on myös testimahdollisuus Teams-ympäristöön.  Teams-kokouksen testaaminen järjestetään 21.5. klo 18.00-19.00. 
 

Valtakirjan antaminen 

Jäsenellä on sääntöjen mukaan oikeus antaa valtakirja yhdelle vuosikokoukseen osallistuvalle yhdistyksen jäsenelle, jos ei itse pääse osallistumaan kokoukseen. Lähetä valtakirja asianmukaisine tietoineen osoitteeseen jasensihteeri@barbet.fi 16.5.2021 klo 24.00 mennessä. Valtakirjan saajan tulee ilmoittaa valtakirjan antaja, ja hänen yhteystietonsa oman ilmoittautumisensa yhteydessä.  

 

Tervetuloa, Barbet Finland ry:n hallitus 

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2021
 9. Valitaan hallituksen  jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Tiedotusasia rotujärjestön vaihtamisen etenemisestä
 12. Kokouksen päättäminen

 

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Kutsu Barbet Finland ry:n sääntömääräiseen  vuosikokoukseen 22.5.2021

Barbet vuosikirja 2017-2020

Olemme koonneet v. 2017 – 2020 näyttelyarvosteluista vuosikirjan Excel-muotoisena.
 
Vuosikirjan hinta on 15 € (jäsenet) / 20 € (ei-jäsenet).
 
Vuosikirjan tilaukset: sihteeri@barbet.fi
 
Aurinkoista kevättä toivottaen
Barbet Finland ry
hallitus
Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Barbet vuosikirja 2017-2020

Uudet jalostussuositukset

Barbetin jalostussuositukset on päivitetty vuoden 2021 alussa voimaan astuneen JTO:n ja PEVISA:n rinnalle. Ehdotus suositusten muutoksista oli barbetkasvattajien kommentoitavana, ja uudet suositukset muokattiin sen perusteella. Päivitetyt jalostussuositukset tulevat voimaan 10.4.2021. Jalostussuositukset löytyvät täältä.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Uudet jalostussuositukset

Tapahtumia 2021

Barbet Finland järjestää taas erilaisia tapahtumia, kokeita ja kursseja vuonna 2021 koronan niin salliessa. Lisätietoja tapahtumista tulee sivulle Tapahtumat – Tapahtumat ja tuloksia 2021 sitä mukaan kun niiden ajankohta ja muut yksityiskohdat selviävät.

Tammikuussa alkaa yhdistyksen järjestämä arkitottelevaisuuskurssi etäkurssina. Katso ilmoittautumisajat ym. ylläolevasta linkistä.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään keväällä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään toukokuussa.

Heinäkuussa tiedossa mm. spanieleiden taipumuskoe ja barbetin rotukatselmus.

Myös muita tapahtumia tiedossa!

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on Tapahtumia 2021

BARBETIN PEVISA 2021-2025 HYVÄKSYTTY KENNELLIITOSSA

Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman barbetille vuosiksi
2021-2025. Ohjelma pysyy entisellään, eli PEVISA-vaatimukset eivät
muutu nykyisestä. Voimassa olevat ja vuosien 2021-2025
PEVISA-vaatimukset ovat:

* Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto.
* Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D.
Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
* Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
* Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä.
Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin
kokonaisuudessaan.
* Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

** Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen
pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita kyynärnivel- eikä
silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset,
jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista
urosta.

Posted in Barbet artikkelit | Comments Off on BARBETIN PEVISA 2021-2025 HYVÄKSYTTY KENNELLIITOSSA