Lonkkaniveldysplasia HD

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön kehitykseen ja ilmiasuun.

Lonkkaniveldysplasian arvostelussa käytetään seuraavaa luokittelua:
A – ei muutoksia
B – lähes normaali
C – lievä dysplasia
D – kohtalainen dysplasia
E – vaikea dysplasia.

Nivelrikkomuutoksia saatetaan havaita C-, D-ja E-lonkkaisilla koirilla.