KOULUTUS

Koulutettavuus

  • Viittä koiraa lukuun ottamatta vastaajat kokivat barbettinsa helpoksi tai melko helpoksi kouluttaa. Näistä viidestä

  • yksi on pentu, jonka vastaaja kertoi olevan niin kiinnostunut kurssilla muista koirista että keskittyminen kärsii (”itsepäinen, kokeilee rajojaan…” ja ”häiriöherkkä…”).

  • yksi pitovaikeuksien vuoksi aikuisena kotia vaihtanut koira, jonka vastaaja kertoo olevan täysi työkoira (”vaikeasti motivoitava…” ja ”itsepäinen, kokeilee rajojaan…”)

  • yksi aikuinen, jonka vastaaja kertoo olevan herkkä ympäristön äänille, mutta tottuvan niihin kun treenataan samassa paikassa (”häiriöherkkä…”)

  • yksi aikuinen koira, jonka vastaaja määritteli laiskaksi

  • yksi aikuinen koira, jonka vastaaja määritteli itsepäiseksi

Niistä koirista, jotka koettiin helpoksi tai melko helpoksi, 25 koiralle oli merkitty lisäksi yksi tai useampi muu määre. Häiriöherkistä 3/9 oli nuoria, ja vaikeasti motivoitavista ja/tai laiskoista 3/5 oli veteraaneja. Liika nopeus ja reaktioherkkyys oli ”ongelmana” yhdellä koiralla, mutta kiinnostuksen puute ohjaajasta ei ollut yhdenkään koiran ongelma. 

Koiran koulutustaso

  • Barbetteja koulutetaan ja niiden kanssa harrastetaan melko yleisesti. Vaikka melko moni (39 %) ilmoitti koiransa olevan kotikoira (”opetettu lähinnä vain hyville tavoille”), vain 23 % oli valinnut ainoastaan tämän vaihtoehdon. 

  • Useimmilla koulutus jää lähinnä harrastus tasolle, ja vain noin joka seitsemännen koiran kanssa kilpaillaan jossain lajissa.

  • Melko moni koira on koulutettu myös johonkin työhön tai tehtävään. Näistä koirista 8 kpl on metsästyskäytössä, yksi haavoittuneiden hirvieläinten jäljestyksessä, 2 kaverikoirana, yksi koulutuksessa avustajakoiraksi ja kaksi on/on ollut koulutuksessa opaskoiraksi.

Koiran koulutustaso (kpl vastausta). Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, joten vastausten määrä on suurempi kuin koirien määrä.

Motivoitavuus

Kaikkiaan 75 koiralla oli merkintä siitä, millä sen saa motivoitua. Kyselyn perusteella barbetit motivoituvat koulutuksessa parhaiten makupaloista (94 % koirista). Myös kehut toimivat barbetilla (72 %). Leikistä tai lelusta motivoituu vain hieman alle puolet koirista, ja suurin osa (83 %) niistä on koiria, joilla toimii kaikki kolme mainittua motivointikeinoa.

Tavat millä koiran saa motivoitua esim. koulutukseen. Luvut kappalemääriä. Riveillä kaikki ne tavat mistä koira motivoituu, alimmalla rivillä koirien kokonaismäärä, joka motivoituu kyseisestä asiasta.