BARBET PERHEESSÄ

Barbet lapsiperheessä

 • Puolessa talouksista (49 %) oli kotona asuvia lapsia.

 • Lapsiperheissä kolmea koiraa lukuun ottamatta koiran ilmoitettiin pitävän lapsista ja tulevan näiden kanssa hyvin toimeen. Näissä kolmessa tapauksessa koiran ilmoitettiin sietävän lapsia – kahdessa tapauksessa lapsi oli tullut perheeseen koiran ollessa aikuinen. Yhdessä tapauksessa omistaja kertoi koiran aluksi ajoittain murisseen taaperolle, mutta opettelun jälkeen yhteiselo on sujunut hyvin. Kahdessa tapauksessa koira ei omistajan mukaan osoita minkäänlaista aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan.

 • Myös lapsettomien perheiden barbetit tulevat melko hyvin lasten kanssa toimeen. Lähes puolet koirista pitää lapsista ja vain yksi koira ei omistajan mukaan tule lasten kanssa toimeen.

 • Kommenteissa kahden pennun/nuoren koiran ilmoitettiin riehaantuvan lasten kanssa, kahden nuoren osoittavan jonkin verran arkuutta (ei lapsia perheessä), ja yhden lapsiin tottumattoman olevan arvaamaton joissakin tilanteissa (”puolustaa” omistajaa juoksevilta lapsilta ja on juossut väliin).

Barbetin sopivuus allergisille ihmisille

 • Jollakin tavoin allergisia ihmisiä oli 63 % talouksista. Koiralle allergisia ihmisiä yli 40 prosentissa talouksista.

 • Allergiatalouksissa hieman yli 3/4 barbetin ei ilmoitettu aiheuttavan oireita. Niissä talouksissa missä oireita ilmeni, oireet olivat pääosin lieviä, ja/tai esiintyivät esim. silittelyn/harjauksen jälkeen. Yhdessä taloudessa oireiden ilmoitettiin olevan vaikeampia, ja allergisen ihmisen olevan ”enemmän ja vähemmän” allergialääkityksellä.

 • Niissä talouksissa, joissa oli koiralle allergisia ihmisiä, 69 % barbet ei aiheuttanut oireita.

 • Vaikka näiden tulosten perusteella voidaan päätellä, että monet allergiset ihmiset voivat elää barbetin kanssa oireettomana tai vähäisin oirein, EI BARBET VÄLTTÄMÄTTÄ SOVI KAIKILLE KOIRA-ALLERGIKOILLE.

Huom. Taulukossa jokainen talous vain kerran, mutta samassa taloudessa saattaa olla monella tavalla allergisia. Allergia on huomioitu siten, että jos koira-allergiaa esiintyy, laskettiin talous koiralle allergiseksi, riippumatta siitä onko muita allergioita; jos eläinallergiaa (mutta ei koira-allergiaa) laskettiin eläinallergiseksi.

Suhde oman perheen ihmisiin

 • Rotujen välillä on jonkin verran eroja siinä, kuinka vahvasti koira kiintyy eri perheenjäseniin. Koira saattaa muodostaa erittäin vahvan siteen yhteen ihmiseen, tai suhde voi olla tasapuolisempi kaikkien perheenjäsenten kanssa. Tällä voi olla merkitystä paitsi jokapäiväiseen elämään koiran kanssa, myös mm. koiran koulutettavuuteen.
 • Kyselyn koirista 12 % elää yhden ihmisen taloudessa, jolloin side omistajaan luonnollisesti on vahva. 
 • Useamman ihmisen talouksissa lähes 70 % koirista (61 % kaikista koirista) koirista ilmoitettiin olevan tasapuolisesti kaikkien perheenjäsenten kaveri, ja noin neljänneksen (21 % kaikista koirista) leimautuneen vahvasti yhteen perheenjäseneen. Viisi vastaajaa (7 % useamman ihmisen talouksista) oli valinnut molemmat vaihtoehdot. 
 • Koiran ja ihmisen suhteeseen vaikuttaa luonnollisesti moni tekijä, mm. se kuinka paljon ja kuka koiraa kouluttaa ja sen kanssa muuten toimiin. Usein koiran suhde lapsiin ja aikuisiin on myös erilainen. Tulosten mukaan barbet on kuitenkin yleensä koira, jolla voi olla kiinteä suhde useampaan ihmiseen. Tämä helpottaa mm. sitä, että eri perheenjäsenet harrastavat koiran kanssa eri asioita.

Huomiontarve kotioloissa

 • Kyselyssä pyydettiin omistajia arvioimaan barbetin seuran- ja huomionhakuisuutta kotioloissa.
 • Pääosin barbetit vaikuttavat olevan melko seuranhakuisia. Vajaalle viidennekselle  koirista oli valittu vaihtoehto "vaatii paljon huomiota" (osalle merkitty myös toinen vaihtoehto). Noin 40 % koirista hakeutuu ihmisen lähelle (vaatimatta kuitenkaan erityisen paljon huomiota). Noin kolmasosa koirista hakeutuu lähelle, mutta viihtyy myös omissa oloissaan. 
 • Vain yhden koiran kerrottiin viihtyvän pääosin omissa oloissaan.