Urosten omistajille

On tärkeää, että jokainen barbetin omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle oman koiransa mahdollisista vioista ja sairauksista siitä riippumatta käytetäänkö koiraa jalostukseen tai ei. Tietojen keräämistä ja avoimuutta tulee edistää. Rodun kaikkien harrastajien pitää toimia yhteistyössä, jotta rotu säilyisi.

Kasvattajan lisäksi myös jalostusuroksen omistajalla on suuri vastuu rodun monimuotoisuuden ja terveyden säilyttäjinä. Uroksen ja tämän lähisukulaisten tiedossa olevista esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä jalostustoimikunnalle että nartun omistajalle. Kasvattajille tiedot ovat tärkeitä, jotta hän voi kertoa tiedon eteenpäin pennun ostajille.

Tämän jalostusuroksen omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan Suomen Kennelliiton lomakkeella (Sopimus koiran astutuksesta). Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset. Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle nartulle.

Varmistathan ennen astutusta, että jalostukseen käytettävä koira täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset (lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja silmätarkastuslausunto sekä jälkeläismäärärajoitus), jotta pennut voidaan rekisteröidä.

Astutussopimus ja Pentueilmoitus lomakkeet on hyvä tulostaa, tutustua niihin ja täyttää valmiiksi omalta osaltaan ennen astutusta.
Katso myös Barbetin jalostuksen ABC.

Uroksen liian tiheää jalostuskäyttöä ei suositella, jotta uroksen ensimmäisen pentueen osalta ehditään saada jälkeläisnäyttöä.