Tervetuloa Barbet Finland ry:n sivuille

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena.

Taipparitreeniä pk-seudulla

Kevään taipparitreenit pääkaupunkiseudulla starttaavat taas pian. Ohjelmassa taipumuskokeeseen valmistautumiseen ohjausta ja taipparin osa-alueiden läpikäyntiä koiran kanssa. Sovitaan treeniajat ja -paikat myöhemmin. Treenit ovat Barbet Finland ry:n jäsenille maksuttomat. Yhdistykseen kuulumattomille kurssimaksu 15 €. Samalla maksulla voi toki liittyä halutessaan myös jäseneksi yhdistykseen, jolloin treenit ovat ilmaiset. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.3. mennessä: reetta (at) elisanet.fi tai 050 389 9697.

Kaikki barbetit mukaan terveyskyselyyn

Kennelliitto kerää tietoja yksittäisten koirien terveydentilasta ja sairauksista. Vastausten avulla koostetaan tärkeää tietoa koko rodun tilanteesta, ja tiedot välitetään myöhemmin rotujärjestöille.

Kyselyyn annetaan aluksi koiran rekisterinumero ja tunnistusmerkintätieto. Rekisterinumeron ja tunnistusmerkinnän löydät koiran rekisteritodistuksesta tai Koiranetistä.

Kyselyssä selvitetään esimerkiksi koiran mahdollisia synnynnäisiä vikoja, iho-ongelmia sekä ruuansulatuskanavan ja tuki- tai liikuntaelinten sairauksia. Myös koiran silmien, suun, sydämen ja muiden sisäelinten sairaudet selvitetään kyselyssä.

Kyselyyn voi syöttää yhden koiran tiedot kerrallaan. Kaikkien elossa olevien ja jo kuolleidenkin koirien tiedot ovat arvokkaita rodun terveystilanteen selvittämiseksi ja seuraamiseksi.

Osallistu kyselyyn

Lisätietoja aiheesta: jalostusposti@kennelliitto.fi

Allergiaoireita?

Osallistu tutkimukseen: Miten koiran elinympäristö vaikuttaa allergiaoireiluun? Tutkimusta tekee Koirageenit tutkimusryhmä yhteistyössä Helsingin yliopiston professori Ilkka Hanskin tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksessa selvitetään miten koiran elinympäristö vaikuttaa allergiaoireiluun. Tutkimus toteutetaan verkkokyselynä ja tavoitteena on saavuttaa suuri joukko koiranomistajia. Kyselyssä selvitetään koiran pentuaikaa, nykyisen kodin elinympäristöön liittyviä tekijöitä, koiran mahdollista allergiaoireilua, ruokavaliota ja liikuntaa. Tulokset käsitellään ja julkaistaan anonyymeinä henkilötietolain mukaisesti. Kyselyn täyttäminen vie arviolta 20 minuuttia. Lisätietoja tutkimuksesta.

Kyselyyn tästä

PEVISA:an haluttiin tiukennuksia – uusi ohjelma astunee voimaan 1.1.2016

Viime vuoden rotukohtaisessa neuvottelussa ehdotettiin lähes yksimielisesti PEVISA-määräyksiin tiukennuksia. Tällöin sovittiin, että jalostustoimikunta alustaa asian vuoden 2015 kokoukseen. Eri vaihtoehdoista käytiin keskustelua ja äänestettiin uudet PEVISA-säännöt vietäväksi rotujärjestön ja Kennelliiton hyväksyttäviksi. Uusi PEVISA tullee voimaan vuoden 2016 alusta.

Barbet Finland ry:n vuosikokouksessa 31.1.2015 hyväksytty PEVISA- ehdotus (muutokset kursiivilla):

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.
Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa:
Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia koskien kyynärnivel- ja silmätarkastuslausuntoja.
Ulkomaisia uroksia koskevat lonkkanivelsäännöt, 15 jälkeläisen rajoitus sekä uusintayhdistelmiä koskeva kielto.

Geenitutkimukseen uudet yhteyshenkilöt

Helsingin yliopiston koirien geenitutkimuksen yhteyshenkilöt ovat muuttuneet.  Jatkossa barbetien epilepsiatutkimuksen yhteyshenkilöinä Lohen ryhmässä toimivat Riika Sarviaho ja Marjo Hytönen. Tarkemmat yhteystiedot ja ohjeet löydät geenitutkimus-sivulta.