Tervetuloa Barbet Finland ry:n sivuille

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena.

PEVISA:an haluttiin tiukennuksia – uusi ohjelma astunee voimaan 1.1.2016

Viime vuoden rotukohtaisessa neuvottelussa ehdotettiin lähes yksimielisesti PEVISA-määräyksiin tiukennuksia. Tällöin sovittiin, että jalostustoimikunta alustaa asian vuoden 2015 kokoukseen. Eri vaihtoehdoista käytiin keskustelua ja äänestettiin uudet PEVISA-säännöt vietäväksi rotujärjestön ja Kennelliiton hyväksyttäviksi. Uusi PEVISA tullee voimaan vuoden 2016 alusta.

Barbet Finland ry:n vuosikokouksessa 31.1.2015 hyväksytty PEVISA- ehdotus (muutokset kursiivilla):

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.
Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa:
Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia koskien kyynärnivel- ja silmätarkastuslausuntoja.
Ulkomaisia uroksia koskevat lonkkanivelsäännöt, 15 jälkeläisen rajoitus sekä uusintayhdistelmiä koskeva kielto.

Geenitutkimukseen uudet yhteyshenkilöt

Helsingin yliopiston koirien geenitutkimuksen yhteyshenkilöt ovat muuttuneet.  Jatkossa barbetien epilepsiatutkimuksen yhteyshenkilöinä Lohen ryhmässä toimivat Riika Sarviaho ja Marjo Hytönen. Tarkemmat yhteystiedot ja ohjeet löydät geenitutkimus-sivulta.

Kutsu barbettien rotukohtaiseen neuvotteluun ja sääntömääräiseen vuosikokoukseen, 31.1. Helsinki

Rotuneuvottelussa käsitellään esitettyjä ehdotuksia PEVISA-sääntöjen tiukennukseksi lonkkien raja-arvojen, silmätarkastusten voimassaoloajan sekä ulkomaisia uroksia koskevan poikkeuslupasäännön osalta.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään esitetäänkö, ja missä muodossa, rotujärjestölle ja Kennelliitolle päätettäväksi uudet PEVISA-säännöt.

Tervetuloa!

Barbettien jalostustoimikunta ja Barbet Finland ry:n hallitus

Lue tarkempi kokouskutsu_2015

 

Barbet-urokset hoi

Asuuko kotonasi yli kaksi vuotias terve ja hyväluonteinen barbet-uros? Oletko miettinyt, että koiraasi voitaisiin käyttää jalostukseen? Barbet-populaatio on pieni ja kaikki terveet hyväluonteiset koirat ovat potentiaalisia jalostuskoiria näyttely- tai koemeriiteistä riippumatta. Toivottavaa olisi, että urokselta löytyisi PEVISA-ohjelman mukaiset terveytutkimustulokset (lonkat, kyynärät, silmät), kun se lisätään jalostusuroslistalle. Se ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tutkimustulosten tulee kuitenkin olla voimassa mahdollisella astutushetkellä. Mikäli haluat lisätietoja tai lisätä oman koirasi listalle, olethan rohkeasti yhteydessä jalostustoimikuntaan spostilla jalostus @ barbet.fi

PEVISA-ohjelma pysyy ennallaan

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) jatkuu ja pysyy ennallaan. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi.
Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue. Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa säilyy nykyisin ehdoin.
Hyväksytty ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2018.

Ensi vuoden Rotukohtaisessa neuvottelussa tullaan käsittelemään esitettyjä ehdotuksia em. PEVISA-sääntöjen tiukennukseksi. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.