Tervetuloa Barbet Finland ry:n sivuille

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena.

BARBETTIEN SYDÄNVIKOJEN TUTKIMUS

Nyt on käynnistetty tehostettu tutkimus barbeteilla esiintyvien
sydänvikojen selvittämiseksi. Yhteistyötä tehdään kardiologi Maria
Wibergin (Yliopistollinen Eläinsairaala) ja Hannes Lohen
tutkimusryhmän kanssa.
Jotta tutkimusaineistoa saataisiin tarpeeksi, olisi tärkeää, että
kaikki mahdolliset tapaukset saataisiin kartoitettua. Eli ottaisitko
ystävällisesti yhteyttä jalostustoimikuntaan (jalostus@barbet.fi) jos
sinulla on/on ollut barbet joka/jolla
– on kuollut hyvin äkillisesti. Mikä on arvioitu kuolinsyy? (diagnosoitu tarkasti vai saatu arvio kuolinsyystä)
– on kuollut todetusti sydänongelman johdosta
– on todettu jonkinlainen sydänvika

Mikäli sydänvika on todettu, eläinlääkärin tai kuolemantapauksissa
mahdollinen patologin lausunto olisi erityisen tärkeää saada
keskitetysti toimitettua tutkijoille. Eli jos koirastasi tällainen on,
voisitko lähettää myös sen jalostustoimikunnalle.

Huom. jos koirastasi on jo otettu Koirangeenit-näyte (Hannes Lohen tutkimusryhmä), ja sen jälkeen sillä on todettu sydänvika tai se on äkillisesti kuollut, muistathan päivittää tiedot tutkimusryhmän sivuilta löytyvällä lomakkeella (https://www.koirangeenit.fi/).

Kaikki tieto on tärkeää: mikäli syitä, ja mahdollinen periytyvyys
saataisiin selvittettyä, voidaan parhaassa tapauksessa vähentää
riskejä, ja esim. tutkia riskialttiita koiria piilevien ongelmien
osalta jo ennen mahdollisia oireita.

Mikäli jatkotutkimukset nähdään aiheelliseksi, barbettien
terveysrahastosta voi hakea tukea kulujen korvaamiseksi.

yhteistyöterveisin
jalostustoimikunta

Vuoden 2018 tapahtumia

Tapahtumat-sivulle on lisätty nyt muutamia tämän vuoden tapahtumia. Lisää vielä tiedossa, kun yksityiskohdat selviävät. Käy tutustumassa, ja merkkaa kalenteriin itseäsi kiinnostavat tapahtumat jo nyt!

Kutsu Barbet Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja barbetien rotukohtaiseen neuvotteluun

la 10.2.2018 klo 13.00 alkaen (jäsenlehdessä virheellisesti su 10.2.)

Paikka: Musti ja Mirri Areena, Väliköntie 4 A, 70700 KUOPIO

 

Barbet Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous klo 13.00

 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös vuodelta 2017 sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Muut asiat

Tervetuloa!

Barbet Finland ry:n hallitus

Barbettien rotukohtainen neuvottelu noin klo 14.30 (heti vuosikokouksen päätyttyä)

 Päätetään jalostustoimikunnan jäsenten valintamenettelystä, ja asiantuntijajäsenten valintaperusteista.

Tervetuloa!
Barbetien jalostustoimikunta

Rotukatselmus-2017 tulokset

Barbettien jalostuskatselmus on nyt rotukatselmus. Mikään muu ei ole muuttunut paitsi nimi. Rotukatselmus kuvaa paremmin katselmuksen tarkoitusta, joka on arvioida rodun edustajia mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Rotukatselmukseen ovat siis tervetulleita kaikki 18 kk täyttäneet barbetit, riippumatta siitä onko koiraa suunniteltu jalostuskäyttöön. 

Vuoden 2017 rotukatselmuksessa arvioitujen koirien tulokset löytyvät sivulta Rotukatselmus 2017.

Yhdistyksen vuosikokous ja rotukohtainen neuvottelu 11.2.2017

Vuosikokouksessa valittiin uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen uusi kokoonpano nähtävillä täällä. Työtehtävät määrätään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

Vuosimaksut vuodelle 2017 pysyvät ennallaan, mutta käyttöön otetaan nyt liittymismaksu. Liittymismaksun suuruus on 15 €. Ensimmäistä kertaa yhdistykseen liittyvän liittymismaksu sisältää ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Mikäli yhdistykseen liittyy uudestaan tulee maksaa sekä liittymismaksu, että vuosimaksu. 

Rotukohtaisessa neuvottelussa päätettiin pitää jalostuksen toimintaohje ennallaan. Jalostustoimikunnan kokoonpano vahvistettiin – jalostustoimikunnassa jatkavat vanhat jäsenet.