Tervetuloa Barbet Finland ry:n sivuille

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena.

MH-luonnekuvaus Maaningalla 14.-15.5.2016

Barbet Finland on mukana järjestämässä MH-luonnekuvausta Kuopiossa Maaningalla 14.-15.5.2016. Katso lisätiedot Tapahtumat-sivulla.

Barbet Finland ry:n vuosikokous 2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettin 28.2.2016. Kokouksessa käsiteltiin normaalit sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat sekä vahvistettiin uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Paula Horne. Muut hallituksen jäsenet ovat Anne Hakkarainen, Petra Jormalainen, Sari Jänkälä ja Katri Makkonen sekä varajäsenet Mirja Ojainväli ja Auli Paananen. Kokouksessa päätetiin myös hakea rotua harrastavan yhdistyksen statusta.

Jalostuksen toimintaohjeen muutokset 28.2.2016 alkaen

 

Barbetin rotukohtaisessa neuvottelussa 28.2.2016 päivitettiin toimintaohjeen vaatimukset. Alla esitetyissä uusissa säännöissä on merkitty kursiivilla muuttuneet kohdat. Uudet säännöt tulevat voimaan heti.

  • Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 1.1.2011 voimaan astuneen kasvattajasitoumuksen. Kasvattajalla tulee olla kennelnimi, ja/tai SKL:n kasvattajakurssi hyväksyttävästi suoritettu.

  • Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla ensikertaa astutettaessa vähintään 24 kuukauden ikäinen ja alle kuuden vuoden ikäinen. Jalostusuroksen tulee olla vähintään 24 kuukauden ikäinen astutushetkellä. Nartun edellisen pentueen syntymästä seuraavaan astutukseen tulee olla vähintään 10 kk.

  • Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kyynärniveldysplasian asteet 0-1 hyväksytään. Mikäli koiralla on asteen 1 kyynärä, puolisolla tulee olla molemmat kyynärät astetta 0.

  • Jos koiralla on todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus (esim. allergia, epilepsia, kardiomyopatia, harmaakaihi, GRD, TRD, entropium), koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

  • Jos jalostuksessa käytettävällä koiralla on todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus (esim. lievät silmäsairaudet, napatyrä, vähäiset hammaspuutokset, lievä purentavika), on puolison oltava tältä osin terve.

  • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka on 18 kk täytettyään saanut kaksi kertaa näyttely- tai koearvostelussa arvosanan hylätty aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.

  • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla hyväksytty näyttelytulos (ei HYL tai EVA) tai suoritettu jalostuskatselmus.

  • Terveysvaatimukset koskevat ulkomaisia uroksia siltä osin kuin niiden terveystulokset ovat tiedossa.

von Willebrandin tauti ja geenitesti barbetilla

von Willebrandin tauti tyyppiä II ja barbetit

GENOSCOPER laboratorio, joka tekee MyDogDNA geenitestiä, tekee tutkimusta barbetien von Willebrandin taudista tyyppiä II (verisairaus, periytyminen autosomaalinen väistyvä). MyDogDNA testeissä on barbeteissa löytynyt muutamia taudin kantajia. Taudin kantajat eivät siis ole sairaita, eivätkä koskaan tule tähän sairastumaan.

Tutkimusta varten tarvitaan näytteitä myös sairaista koirista, jotta geenitestin paikkansa pitävyys barbeteilla voitaisiin todentaa. Olemassa oleva vW-geenitesti on laboratorion mukaan ollut pätevä niillä roduilla, joilla tautia on tavattu, ja nyt siis halutaan selvittää onko näin myös barbetin kohdalla. Jos barbetillasi on todettu von Willebrandin tauti tai sillä on todettu epänormaalin runsasta verenvuotoa (hampaiden vaihdon, juoksujen, haavojen, leikkausten yms. yhteydessä) ole yhteydessä suoraan Genoscoperiin: info @ mydogdna.fi tai 050 3678 282. Sähköpostin otsikkoriville: “BARBET von Willebrandin tauti”

Tauti on vakava, mutta koira voi sairastaa sitä piilevänä, mikäli ei ole joutunut verenvuotoa aiheuttavaan tilanteeseen. Mikäli geenitesti validoidaan, voisimme jalostusvalinnoilla estää vW-tautia sairastavien barbetien syntymisen.

 20% alennus MyDogDNA-testistä barbeteille helmikuun ajan

Ranskan rotuyhdistys on neuvotellut Genoscoperin kanssa alennuksen BARBETEILLE MyDogDNA-testiin: helmikuun aikana tilatuista testeistä saa 20% alennuksen. Testin voi tilata MyDogDNA-sivuilta (http://www.mydogdna.com/fi), muista laittaa kampanjakoodiksi BARBET2016.

Lisäys kutsuun barbettien rotukohtaiseen neuvotteluun su 28.2.2016 klo 13.00 alkaen

Alustavat ehdotukset toimintaohjeen päivitykseen on nähtävissä täällä. Kommentteja voi lähettää jalostustoimikunnalle 21.2.2016 mennessä osoitteella jalostus @ barbet.fi, viestin osoitteeseen teksti “toimintaohjeen päivitys”.