Tervetuloa Barbet Finland ry:n sivuille

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena.

Barbet valokuvakilpailu ja kuvapankki

Barbet Finland ry täyttää tänä vuonna 10 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään barbet-aiheinen valokuvakilpailu. Samalla aloitetaan kuvapankin keräys, jonka tarkoituksena on kerätä hyviä, edustavia ja kivoja kuvia rodusta käytettäväksi yhdistyksen ja jalostustoimikunnan käyttöön mm. yhdistyksen nettisivuilla, julkaisuissa, lehdessä, esitteissä, kalenterissa yms.

Valokuvakilpailun säännöt:

 1. Voit osallistua korkeintaan 5 kuvalla. Kuvan tulee olla digitaalinen (jpg tai tif).
 2. Kuvan mukana tulee olla kuvassa esiintyvän koiran/koirien viralliset nimet, valokuvaajan nimi sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.
 3. Mikäli kuva esittää muita kuin omaa koiraasi, pyydä myös koiran omistajalta lupa kuvan käyttöön.
 4. Kilpailuaika kestää 31.10.2016 asti, eli lähetä kuvat ennen sitä.
 5. Kilpailuun osallistuvat kuvat tulevat myös barbet-kuvapankkiin, eli osallistumalla kilpailuun hyväksyt myös kuvapankin säännöt.
 6. Kilpailukategorioita on 6 (ilmoita jokaisen kuvan kohdalla mihin kategoriaan se osallistuu):
  a) barbetpentu
  b) barbet harrastaa
  c) vesikoira barbet
  d) barbet matkalla
  e) barbet metsällä
  f) elämäni barbet
 7. Tuomariraati koostuu erittäin huomattavista koira-alanhenkilöistä:
  Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni
  Opaskoirakoulun päällikkö Riitta Liimatainen
  Tunnettu koira- ja eläinkuvaaja Mikko Marttinen (Kuvauksellista)
  Ruotsin barbetyhdistyksen puheenjohtaja Karl-Johan Palmstam
 8. Kilpailussa palkitaan 12 tuomariraadin valitsemaan kuvaa, jotka myös tulevat vuoden 2017-barbetkalenterin kuviksi. Palkitut saavat kyseisen kalenterin.
 9. Kuvat voi lähettää osoitteeseen barbetkuva@gmail.com

 

Barbet kuvapankin säännöt

 1. Kuvan tulee esittää barbettia. Kuvat voivat esittää barbetteja kotona ja käytössä (eri lajien harrastuskuvat ovat tervetulleita!), eri ikäisiä koiria (pentu/aikuinen), erilaisissa tapahtumissa jne. Myös kuvia barbeteista yhdistyksen järjestämistä tapahtumissa ja/tai barbeteista edustamassa rotua/yhdistystä kaivataan. Barbet on joka sään koira, eli kuvat kaikilta vuoden ajoilta ovat tervetulleita.
 2. Kuvan tulee olla digitaalinen (jpg tai tif), värillinen tai mustavalkoinen.
 3. Kuvan mukana tulee olla kuvassa esiintyvän koiran virallinen nimi, kuvanotto päivämäärä (ainakin vuosi), sekä kuvaajan ja lähettäjän (mikäli eri) nimi. Mikäli kuva esittää muuta, kuin omaa koiraasi, tulee koiran omistajalta olla lupa kuvan käyttöön.
 4. Kuvan käyttöoikeus luovutetaan Barbet Finland ry:n, barbettien jalostustoimikunnan ja niihin verrattavien yhdistyksen toimintaan liittyvien tahojen käyttöön. Kuvia käytetään mm. barbet-esitteissä, rotukalenterissa, yhdistyksen nettisivuilla, jäsenlehdessä sekä muissa vastaavissa julkaisuissa. Kuvia ei käytetä negatiivisessa yhteydessä (esim. esimerkkinä jostain viasta tms.). Kuvan yhteydessä saatetaan mainita koiran virallinen nimi, mikäli se on asiayhteyden kannalta tarpeellista.
 5. Kuvia ei käytetä kaupallisessa tarkoituksessa ilman eri lupaa
 6. Kuvia ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön
 7. Kuvat voi lähettää osoitteella barbetkuva@gmail.com

MH-luonnekuvaus Maaningalla 14.-15.5.2016

Barbet Finland on mukana järjestämässä MH-luonnekuvausta Kuopiossa Maaningalla 14.-15.5.2016. Katso lisätiedot Tapahtumat-sivulla.

Barbet Finland ry:n vuosikokous 2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettin 28.2.2016. Kokouksessa käsiteltiin normaalit sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat sekä vahvistettiin uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Paula Horne. Muut hallituksen jäsenet ovat Anne Hakkarainen, Petra Jormalainen, Sari Jänkälä ja Katri Makkonen sekä varajäsenet Mirja Ojainväli ja Auli Paananen. Kokouksessa päätetiin myös hakea rotua harrastavan yhdistyksen statusta.

Jalostuksen toimintaohjeen muutokset 28.2.2016 alkaen

 

Barbetin rotukohtaisessa neuvottelussa 28.2.2016 päivitettiin toimintaohjeen vaatimukset. Alla esitetyissä uusissa säännöissä on merkitty kursiivilla muuttuneet kohdat. Uudet säännöt tulevat voimaan heti.

 • Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 1.1.2011 voimaan astuneen kasvattajasitoumuksen. Kasvattajalla tulee olla kennelnimi, ja/tai SKL:n kasvattajakurssi hyväksyttävästi suoritettu.

 • Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla ensikertaa astutettaessa vähintään 24 kuukauden ikäinen ja alle kuuden vuoden ikäinen. Jalostusuroksen tulee olla vähintään 24 kuukauden ikäinen astutushetkellä. Nartun edellisen pentueen syntymästä seuraavaan astutukseen tulee olla vähintään 10 kk.

 • Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kyynärniveldysplasian asteet 0-1 hyväksytään. Mikäli koiralla on asteen 1 kyynärä, puolisolla tulee olla molemmat kyynärät astetta 0.

 • Jos koiralla on todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus (esim. allergia, epilepsia, kardiomyopatia, harmaakaihi, GRD, TRD, entropium), koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 • Jos jalostuksessa käytettävällä koiralla on todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus (esim. lievät silmäsairaudet, napatyrä, vähäiset hammaspuutokset, lievä purentavika), on puolison oltava tältä osin terve.

 • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka on 18 kk täytettyään saanut kaksi kertaa näyttely- tai koearvostelussa arvosanan hylätty aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.

 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla hyväksytty näyttelytulos (ei HYL tai EVA) tai suoritettu jalostuskatselmus.

 • Terveysvaatimukset koskevat ulkomaisia uroksia siltä osin kuin niiden terveystulokset ovat tiedossa.

von Willebrandin tauti ja geenitesti barbetilla

von Willebrandin tauti tyyppiä II ja barbetit

GENOSCOPER laboratorio, joka tekee MyDogDNA geenitestiä, tekee tutkimusta barbetien von Willebrandin taudista tyyppiä II (verisairaus, periytyminen autosomaalinen väistyvä). MyDogDNA testeissä on barbeteissa löytynyt muutamia taudin kantajia. Taudin kantajat eivät siis ole sairaita, eivätkä koskaan tule tähän sairastumaan.

Tutkimusta varten tarvitaan näytteitä myös sairaista koirista, jotta geenitestin paikkansa pitävyys barbeteilla voitaisiin todentaa. Olemassa oleva vW-geenitesti on laboratorion mukaan ollut pätevä niillä roduilla, joilla tautia on tavattu, ja nyt siis halutaan selvittää onko näin myös barbetin kohdalla. Jos barbetillasi on todettu von Willebrandin tauti tai sillä on todettu epänormaalin runsasta verenvuotoa (hampaiden vaihdon, juoksujen, haavojen, leikkausten yms. yhteydessä) ole yhteydessä suoraan Genoscoperiin: info @ mydogdna.fi tai 050 3678 282. Sähköpostin otsikkoriville: “BARBET von Willebrandin tauti”

Tauti on vakava, mutta koira voi sairastaa sitä piilevänä, mikäli ei ole joutunut verenvuotoa aiheuttavaan tilanteeseen. Mikäli geenitesti validoidaan, voisimme jalostusvalinnoilla estää vW-tautia sairastavien barbetien syntymisen.

 20% alennus MyDogDNA-testistä barbeteille helmikuun ajan

Ranskan rotuyhdistys on neuvotellut Genoscoperin kanssa alennuksen BARBETEILLE MyDogDNA-testiin: helmikuun aikana tilatuista testeistä saa 20% alennuksen. Testin voi tilata MyDogDNA-sivuilta (http://www.mydogdna.com/fi), muista laittaa kampanjakoodiksi BARBET2016.